PL EN


2015 | 9 | 57-71
Article title

Rejestry publiczne w formie zintegrowanej jako platforma budowy Systemu Informacji Przestrzennej. Oprogramowanie open source i jego wykorzystanie do tworzenia budowy kujawsko-pomorskiego SIP

Content
Title variants
EN
Integrated public registers as a platform for building a Spatial Information System (SIS) in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Open source tools as means for building a regional Public Information System (PIS)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Architektura wojewódzkiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) będzie składała się z następujących rodzajów węzłów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, lokalizowanych odpowiednio: w Urzędzie Marszałkowskim, starostwach powiatowych i miastach grodzkich oraz urzędach gmin. Każdy z węzłów zapewni prowadzenie rejestrów publicznych zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim, starostwie powiatowym oraz gminie z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej i programowej. Każdy z węzłów składa się z dwóch rodzajów podsystemów. Pierwszym jest podsystem back-office, zapewniającym prowadzenie rejestrów publicznych i prezentację danych przestrzennych na wewnętrznym Geoportalu (sieć Intranet) danego urzędu. Drugi jest podsystemu front-office, zapewniającym publikację na Geoportalu Internetowym danych o charakterze publicznym z podsystemu back-office. System musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych, poprzez stosowanie otwartych i jawnych standardów zapisu danych przestrzennych, zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125-2 – Informacja geograficzna – środki dostępu do obiektów prostych (odpowiednik – Standard OGC: OpenGIS Simple Features – SQL – Types and Functions). Norma ta ma gwarantować neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji zapisu danych przestrzennych, uznanych przez organizacje międzynarodowe. Jednym z najważniejszych celów Infostrady jest zastosowanie rozwiązań służących do prowadzenia najważniejszych rejestrów i ewidencji w oparciu o przeglądarkę internetową, gdzie wszystkie czynności związane z obsługą rejestru będą realizowane z poziomu przeglądarki z wykorzystaniem jednolitych i spójnych interfejsów. System Informacji Przestrzennej węzła wojewódzkiego składa się m.in. z takich rejestrów jak: Decyzje Środowiskowe, Pomniki Przyrody, Strefy Ochronne Ujęć Wody czy też Pozwolenia Wodnoprawne. Dany rejestr powinien umożliwić prowadzenie poszczególnych rejestrów wedle wymagań konkretnych ustaw i rozporządzeń. Poszczególne rejestry zgrupowane w moduły muszą umożliwić odniesienie przestrzenne danych w poszczególnych rejestrach oraz zapewnić generowanie raportów i zestawień, celem ułatwienia, przyśpieszenia i lepszej koordynacji pracy w jednostce samorządowej. Bazy referencyjne, a w nich mapy tematyczne dostępne za pomocą usług danych przestrzennych i stanowiące źródło informacji systemu to m.in. baza danych topograficznych (TBD), numeryczny model terenu, mapy tematyczne (sozologiczna i hydrograficzna).
EN
The project called “Infostrada for Kuyavia and Pomerania” (where Infostrada stands for “Road to Information”) addresses the present day demand for Spatial Information Systems, which the administration authorities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship intend to introduce in local government institutions. The System covers most of the voivodeship. The most important tool of the Kuyavian-Pomernian Spatial Information System (abbreviated to SIS) is ERGO software developed by Geopolis. Aided by the program, the local government institutions can access several dozens of registers and records grouped by themes in modules, under such headings as, for example, Environment Protection or Real Estate Management. With the help of the ERGO software it was possible to create the spatial point of reference for most of the data stored in registers and records. This georeferential system guarantees also the correct spatial presentation within the existing Spatial Information Systems. The nodes of the local government institutions in the project consist of the two subsystems: the back-office subsystem and the front-office subsystem. The back-office subsystem is a part of the ERGO package dedicated to the people authorized to running registers and records in the local government institutions. This subsystem allows, for example, to create the sequence of registers, each of them divided into modules. It also allows to create individual information databases or spatial information databases. With the help of the subsystem it’s also possible to design and archive individual documents as well as to verify the decisions taken so far or to carry out the spatial analyses. The introduction of the subsystems described in the institutions of local governments will help to solve the problems related to creating databases by people competent to do so as well as the problems resulting from a limited access to data by the persons from the outside. The front-office subsystem, on the other hand, has been designed with the external users in mind. The majority of registers and records constitutes public information that is run by the local government institutions. One of the chief assumptions of the Spatial Information System (PIS) is to make this very data from the registers and records public. In the case of ERGO software the data is made public with the aid of an external geoportal, the chief tool of the front-office subsystem. The geoportal contains the allocated theme maps that provide various types of spatial information, such as the local spatial development plans, accompanied by the alloted areas, as well as nature monuments (e.g. trees) or historical monuments.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomatyki i Kartografii
 • GEOPOLIS Sp. z o.o., Konsultant Działu Wsparcia
References
 • DYREKTYWA (2007). DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. L 108/1.PL.25.4.2007.
 • Gaździcki, J. (1990). Systemy Informacji Przestrzennej. Warszawa: Wyd. PPWK.
 • GEOPOLIS (2014). Opracowania własne, Toruń: GEOPOLIS Sp. z o.o.
 • Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://old.stat.gov.pl./gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ–5925.htm (z dn. 15.12.2014).
 • Litwin, L., Rossa, M. (2010). Metadane geoinformacyjne w INSPIRE i SDI. Zrozumieć. Edytować. Publikować. Gliwice: Wyd. ApropoGEO.
 • Olszewski, R., Gotlib, D. (red.). (2013). Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Warszawa: Wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
 • Opis Przedmiotu Zamówienia, 2013, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2013, Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami.
 • Parzyński, Z., Chojka, A. (2013). Infrastruktura Informacji Przestrzennej w UML. Warszawa: Wydawnictwo GEODETA.
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2013, Prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami. Pozyskano z http://www.infostrada.kujawsko-pomorskie.pl/news.php?readmore=37. (z dn. 15.12.2015).
 • Targowski, A. (1980). Informatyka, Modele Systemów i Rozwoju. Warszawa: PWE.
 • www.infostrada.kujawsko-pomorskie.pl/articles.php?cat_id=4, 2014 (z dn. 15.12.2014)
 • www.kujawsko-pomorskie.pl/files/przetargi/ 20130828_przetarg_ 57/zal_3_2.pdf. (z dn. 15.12.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793363fe-2949-409e-a66f-23c33a1c65ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.