PL EN


2013 | 4 | 1 | 359-365
Article title

Technologia informacyjna – klucz do zrównoważonego rozwoju?

Content
Title variants
EN
Information Technology – a Key to Sustainable Development?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesnym problemem całego świata jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju (ZR), zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Jednym z narzędzi wspomagających edukację na rzecz ZR jest TI. Jednak wiele związanych z nią kwestii stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństw i przyrody.
EN
The present problem of the whole world is providing a sustainable development (SD) in environmental aspect, as well as in social, economic and cultural ones. One of tools assisting the education for SD is IT. However, there are many issues associated with it, which are threats for proper functioning of societies and the nature
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
359-365
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Berndes G. (2006), The Contribution of Renewables to Society [w:] Renewables-based technology. Sustainability assessment, red. J. Dewulf, H. van Langenhove, Chichester.
 • Jastrzębska E. (2011), Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju [w:] Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, red. J. Reichel, P. Oczyp, Warszawa.
 • Kalinowska A. (2009), ONZ – Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju 2005-2014. Nowe trendy w edukacji ekologicznej [w:] Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, red. T. Czech, Radom.
 • Leśniewska J., Jak zbadać, czy szkoła funkcjonuje według zrównoważonego rozwoju?, http://dzieci.mos.gov.pl p [19.10.2013].
 • Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common Future (1987), http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm [10.05.2013].
 • Wąsikiewicz-Rusnak U. (2004) , Koncepcja ekorozwoju w polityce przedsiębiorstw działających w warunkach globalizacji [w:] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler, Warszawa.
 • Ziębakowska-Cecot K. (2013), Cyfrowa marginalizacja jako nowy determinant wykluczenia społecznego [w:] Wykluczenie społeczne a potrzeby wsparcia społecznego, red. A. Zamkowska, Radom.
 • http://www.compass-project.eu [04.03.2013].
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl [20.06.2013].
 • http://makeitfair.org [20.06.2013].
 • http://www.nelsonmandelas.com [20.05.2013].
 • http:// www.zielonasiec.pl [20.06.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2013
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7939407c-5db8-4044-9dc0-a074b090b693
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.