PL EN


2014 | 2 | 77-78
Article title

Przydatność Kwestionariusza Berlińskiego w diagnostyce przesiewowej zaburzeń oddychania w czasie snu

Content
Title variants
EN
Usefulness of Berlin Questionnaire in screening diagnostics of sleep-related breathing disorders.
Languages of publication
PL
Abstracts
Wstęp. Ze względu na częste występowanie zaburzeń oddychania w czasie snu (SRB D) w populacji ogólnej,w diagnostyce przesiewowej wykorzystuje się m.in. Kwestionariusz Berliński (BQ). Cel pracy. Ocena przydatności BQ w diagnostyce SRB D. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 159 pacjentów z podejrzeniem SRB D zgłaszających się do Kliniki Chorób Wewnętrznych UM w L ublinie. Wyniki. Zaburzenia oddychania w czasie snu stwierdzono u 81% pacjentów. Czułość BQ wynosiła 88,9%, a swoistość – 11,5%. W grupie pacjentów z zespołem bezdechu sennego o ciężkim nasileniu czułość BQ wynosiła 96,2%, a swoistość – 17,5%. Wnioski. Kwestionariusz Berliński to niedroga, powszechnie dostępna, łatwa do przeprowadzenia metoda skriningowa w diagnostyce SRB D. Szczególną wartość diagnostyczną zyskuje on w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
References
  • Young T, Palta M, Dempsey J, et al. The occurence of sleep-disorders breathing among middle aged adults. N Eng J Med 1993;328: 1230–1235.
  • Chazan R. Klasyfikacja, obraz kliniczny i diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu. Pneumonol Alergol Pol 2007;75(Supl. 1): 15–19.
  • Kiciński P, Bartoszek E, Dybała A, i wsp. Skala Senności Epworth jako test przesiewowy w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(3): 333–335.
  • Netzer N, Stoohs R, Netzer C, et al. Using the Berlin Questionnaire to identify patients at risk for the sleep apnea syndrome.Ann Intern Med 1999; 131: 485–491.
  • Epstein L, Kristo D, Strollo PJ.Jr, et al. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep pnea in adults. J Clin Sleep Med 2009; 5(3): 263–276.
  • Gus M, Goncalves S, Martinez D, et al. Risk for obstructive sleep apnea by Berlin Questionnaire, but not daytime sleepiness, is associated with resistant hypertension: a case-control study. Am J Hypertens 2008; 21(7): 832–835.
  • Martinez D, da Silva R, Klein C, et al. High risk for sleep apnea in the Berlin questionnaire and coronary artery disease. Sleep Breath 2012; 16(1): 89–94
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793994e1-09a1-41e7-97fe-e2e357f5cfa3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.