PL EN


2016 | 10 | 163-184
Article title

Wietnamczycy w Republice Czeskiej. Między izolacją a integracją

Content
Title variants
EN
Vietnamese people in the Czech Republic. Between isolation and integration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the second half of the twentieth century saw a rapid development of the Vietnamese immigration to the Czech Republic (formerly Czechoslovakia). Today, as a result of migration, the Vietnamese constitute one of the largest ethnic minority groups in the Czech Republic. This is a group with a specific position and character. On one side, the Vietnamese community has a typical immigrant character, and on the other side, since 2013 Vietnamese people are considered to as a national minority. Therefore, their situation could described as a state of suspension between isolation and integration.
Year
Issue
10
Pages
163-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Grzymała-Kazłowska A., „Integracja” – próba rekonstrukcji pojęcia, [w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje – badania – polityki, Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.), Warszawa 2008.
 • Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfiktów etnicznych, Warszawa 2010, s. 158-159.
 • Kocourek J., Vietnamci v ČR, [w:] Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů (Slováci, Ukrajinici, Vietnamci a Romové), Leontiyeva Y. (red.), Praha 2006.
 • Ičo J., Východiska, podmínky a historie příchodu Vietnamců do ČR (ČSR), [w:] Současná problemtika východoasijských menšin v České republice, Barešová I. (red.), Olomouc 2010, s. 9-15.
 • Vasiljev I., Jazyková situace veitnamské kounity v České republice, [w:] Současná problemtika východoasijských menšin v České republice, Barešová I. (red.), Olomouc 2010s. 21-23.
 • Brouček S., Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR, Praha 2003, s. 17-19.
 • Freidingerová T., Vietnamci v Česku a ve svĕtĕ: migrační a adaptační tendence, Praha 2014.
 • Nožina M., Kraus F., Bossové, vojáci a zrnka rýže. Vietnamské kriminální sítĕ v ČR a jejich mezinárodní dimenze, Praha 2012.
 • Kocourek J., Podmínĕnosti současné migrace Vietnamců do Česka, [w:] Nelegální ekonomické aktyvity migrantů (Česko v evropském kontextu), Drbohlav D. (red.), Praha 2008, s. 244-245.
 • Souralová A., Vzdĕlané dítĕ jako uspĕšné naplnĕní migračního a rodičovského projektu? Vietnamské matky, jejich dĕti a vzdĕlanostní aspirace, „Sociální Studia” 2014, č. 2, s. 78-79.
 • Cizinci v ČR: Vietnamci se u nas zakořenili, https://www.czso.cz/csu/czso/cizinci_v_cr_vietnamci_u_nas_zakorenili20120214 (22 X 2016).
 • Martinková Š., Pechová E., Vietnamci v ČR, [w:] Vietnamci, Mongolové a Ukrajinci: pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specy5 ka, s. 17-18, https://www.clovekvtisni.cz/uploads/ & le/1367397604-metodika_cizinci_web.pdf (22 X 2016).
 • Schebelle D., Kubát J., Kotíková J., Vychová H., Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní, Praha 2015, s. 44-45.
 • Příloha 7: Ministerstvo kultury – Dotační program na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti v roce 2014, s. 8, [w:] Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2014, Praha 2015, https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/aktuality/ zprava_2014_vlada_tisk.pdf (22 X 2016)
 • Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015, Praha 2016.
 • O. Klípa, Vietnamci a Romové, hodní a zlí vetřelci [21 V 2014], http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/ondrej-klipa-vietnamci- a-romove-hodni-a-zli-vetrelci (22 X 2016).
 • Čanek M., Vietnamci a selhávání české demokracie [9 IV 2016], http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/vietnamci-a-selhavani- ceske-demokracie (12 VI 2016).
 • Piekut A., Wielość wymiarów – zatem jaka integracja? Przegląd tematyki i metod badań integracyjnych, [w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje – badania – polityki, Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S. (red.), Warszawa 2008.
 • Bernard J., Mikešová R., Sociální integrace imigrantů na rozhraní mezi dočasnou migrací a trvalým usazením, „Sociologický Časopis/Czech Sociological Review” 2014, vol. 50, no. 4.
 • Szyszlak E., Polityka etniczna Czech, [w:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Chałupczak H., Zenderowski R., Baluk W. (red.), Lublin 2015.
 • Čižinský P., Nový zákon o získávání českého státního občanství: hlavní změny [27 IX 2013], http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/novy-zakon-o-ziskavani-ceskeho-statniho-obcanstvi- -bezplatne-poradenstvi-v-poradne-pro-obcanstvi (22 X 2016).
 • Klípa O., Protection of the rights of national miniorities in the Czech Republic as a prevention of ethnic conflict? The case of the Vietnamese, „Wschodnioznawstwo” 2015, s. 210 -216.
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=273~2F2001~20Sb.&rpp=15%23- seznam (22 X 2016).
 • Zaznám z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 28. kvĕtna 2012, s. 6-8, https://www. vlada.cz/assets/ppov/rnm/jednani-rady/RVNM_scan_zaznam_2_120528.pdf (22 X 2016).
 • Stehlíková D., Džamila Stehlíková: jak dlouho zůstanou Vietnamci cizinci? [16 XI 2012], http:// www.romea.cz/cz/publicistika/komentare/dzamila-stehlikova-jak-dlouho-zustanou-vietnamci- cizinci (22 X 2016).
 • Martínková Š., Sociabilita vietnamského etnika v Praze, [w:] Uherek Z., Korecká Z., T. Pojarová a kol., Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České Republice, Praha 2008, s. 179-180.
 • Schebelle D., Horáková M., Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí, Praha 2012, s. 56-57.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793a1a8c-8f72-426a-b485-58e8644c7035
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.