PL EN


2020 | 120 | Tom 2 | 605 - 617
Article title

Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Employee evaluation — selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oceny okresowe stanowią obecnie stały element stosunku pracy. Mechanizm ocen istniejący w służbie publicznej przewiduje również ujemne skutki związane z procesem jego stosowania. Zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi, że głównym celem ocen okresowych jest jednak ich wymiar pozytywny, nakierowany na proces rozwoju zawodowego pracownika, podnoszenia jego kwalifikacji i rozwijania kompetencji. Na gruncie pragmatyk pracowniczych zadanie to jest o tyle utrudnione, że postępowanie pracodawcy nie jest dowolne, lecz powinno koncentrować się na ocenie określonych normatywnie kryteriów za pomocą obiektywnego miernika (art. 94 pkt 9 k.p.).
EN
Periodic employee evaluations are now a permanent element of the employment relationship. The evaluation mechanism existing in the public service also provides for negative effects related to the process of periodic evaluations. The aim of the article is to point out that the main purpose of periodic evaluations is, however, their positive dimension, aimed at the employee’s professional development process, improving his qualifications and developing competences. On the basis of worker pragmatics, this task is difficult because the employer’s behaviour is not free but should focus on the assessment of certain normative criteria using an objective measure (Article 94 point 9 of the Labour Code).
Year
Volume
120
Issue
Pages
605 - 617
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-793fbfaf-0e16-413a-893b-fbd3f925d139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.