PL EN


2016 | 25/1 | 91-107
Article title

Literature, Politics and the CIA: Polish-English Literary Translation at the Time of the Cold War

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
The paper examines the interdependence of literature and world politics, focusing on contemporary Polish prose, mainly in English translation, promoted in the West between 1945 and 1989 for its anti-communist message, not rarely with the financial backing from the CIA, denied to apolitical Polish writing. Among others, it addresses the question of the instrumental treatment of writers on both sides of the Iron Curtain and the ideological censorship of the original as well as of the translated literary texts. Taken into account are works of fiction by Czesław Miłosz, Marek Hłasko, Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski and Ryszard Kapuściński.
References
 • Anders, Jarosław. 2009. Preface. Between Fire and Sleep: Essays on Modern Polish Poetry and Prose. New Haven: Yale University Press. vii‒xvii.
 • Andrzejewski, Jerzy. 1950. “Notatki: Wyznania i rozmyślania pisarza.” Odrodzenie 5: 4.
 • Boge, Birgit. 2009. Die Anfänge von Kiepenheuer & Witsch: Joseph Caspar Witsch und die Etablierung des Verlags (1948‒1959). Wiesbaden: Harrassowitz.
 • Domosławski, Artur. 2013. Ryszard Kapuściński: A Life. Trans. Antonia LloydJones. London; New York: Verso.
 • Epstein, Jason. 1967. “The CIA and the Intellectuals.” New York Review of Books (20 April): 20‒21.
 • Errata. 1991. Jerzy Andrzejewski. Ashes and Diamonds. Evanston: Northwestern University Press. xv‒xix. 106
 • Even-Zohar, Itamar. 1990a. “Polysystem Theory.” Polysystem Studies / Poetics Today 1: 9‒26.
 • Even-Zohar, 1990b. “The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem.” Polysystem Studies / Poetics Today 1: 45‒51.
 • Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Book I: Foreign and Military Intelligence. 1976. Washington, DC: United States Government Printing Office. https:// archive.org/details/finalreportofsel01unit.
 • FitzGerald, Desmond. 1967. “Memorandum from the Deputy Director for Plans of the Central Intelligence Agency to All Staff Chiefs and Division Chiefs.” DDP 7-1521, CIA. DDO/IMS Files. Job 78-06423A. US Govt-State Dept. Doc. 264. http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v33/ d264.
 • Franaszek, Andrzej. 1999. Nota wydawcy. Czesław Miłosz. Zdobycie władzy. Kraków: Znak; Wydawnictwo Literackie. 221‒223.
 • Giedroyc, Jerzy. 1994. Autobiografia na cztery ręce. Ed. Krzysztof Pomian. Warszawa: Czytelnik.
 • Giedroyc, Jerzy, and Witold Gombrowicz. 2006. Listy 1950‒1969. Ed. Andrzej Stanisław Kowalczyk. Warszawa: Czytelnik.
 • Gombrowicz, Rita. 1988. Gombrowicz en Europe: témoignages et documents 1963‒1969. Paris: Denoël. Gombrowicz, Witold. 1998. Walka o sławę: korespondencja, Vol. 2: Korespondencja Witolda Gombrowicza z Konstantym A. Jeleńskim, François Bondym, Dominikiem de Roux. Ed. Jerzy Jarzębski. Trans. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Gombrowicz, Witold. 2012. Diary. Trans. Lillian Vallee. New Haven, CT; London: Yale University Press.
 • Grabowska, Alina. 1969. “Dialog z Hłasko.” Nowiny [i] Kurier. 30th May. 7.
 • Hłasko, Marek. 2013. Beautiful Twentysomethings. Trans. Ross Ufberg. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press. Kindle Edition.
 • Jarosiński, Zbigniew. 1995. “Układy Marka Nowakowskiego.” Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: Następne pokolenie. Eds. Alina Brodzka and Lidia Burska. Warszawa: Wydawnictwo IBL. 131‒150.
 • Kapuściński, Ryszard. 1986. Schah-in-schah. Trans. Martin Pollack. Köln: Kiepenheuer und Witsch.
 • Lucas, W. Scott. 2003. “Revealing the Parameters of Opinion: An Interview with Frances Stonor Saunders.” The Cultural Cold War in Western Europe 1945‒1960. Ed. Hans Krabbendam and Giles Scott-Smith. London; Portland, OR: Frank Cass. 15‒40.
 • Matthews, John P. C. 2003. “The West’s Secret Marshall Plan for the Mind.” International Journal of Intelligence and Counterintelligence 16. 3: 409‒427. Polish-English Literary Translation at the Time of the Cold War 107
 • Miłosz, Czesław. 1999. Przypis po latach. Zdobycie władzy. Kraków: Znak; Wydawnictwo Literackie, 7‒10.
 • Nowak-Jeziorański, Jan, and Jerzy Giedroyc. 2001. Listy 1952‒1998. Ed. Dobrosława Platt. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 • Paloff, Benjamin. 2010. “Czy fraza Polish literature oznacza ‘literaturę polską’? (Problem teorii recepcji i nie tylko…).” Polonistyka bez granic. Vol. 1. Wiedza o literaturze i kulturze. Ed. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, and Tomasz Kunz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. 81‒92.
 • Phillips, Ursula. 2013. Introduction. Polish Literature in Transformation. Ed. Ursula Phillips with the assistance of Knut Andreas Grimstad and Kris Van Heuckelom. Zürich; Berlin: LIT Verlag. 3‒24.
 • Pollack, Martin. 1994. “Ryszarda Kapuścińskiego przypadki…” III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika “Literatura na Świecie” 17‒19 listopada 1994. Ed. Elżbieta Pękała and Renata Malcer-Dymarska. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury. 34‒37.
 • Reisch, Alfred A. 2013. Hot Books in the Cold War: the CIA-Funded Secret Western Book Distribution Program Behind the Iron Curtain. Budapest: Central European University Press.
 • Stonor Saunders, Frances. 2013. The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press.
 • Synoradzka-Demadre, Anna. 2002. “Wstęp.” Jerzy Andrzejewski. Miazga. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. vii‒cxxiv.
 • Szymańska, Irena. 2001. Miałam dar zachwytu: wspomnienia wydawcy. Warszawa: Czytelnik.
 • Warner, Michael. 1995. “Cultural Cold War: Origins of the Congress for Cultural Freedom, 1949‒1950.” Studies in Intelligence 5: 89‒98.
 • Welsh, David John. 1970. “Translators’ Notes: David Welsh (USA)” Polish Literature – Littérature polonaise 2/3: 86‒89.
 • Yarrow, Bernard. 1957. Memorandum from BY (Bernard Yarrow) to JGM (James Goodrich McCargar) dated December 17, 1957. Jan Nowak-Jeziorański’s collection. Zakład Narodowy im. Ossolińskich in Wrocław. Dział Rękopisów. Sign. 203/00.
 • Żuławski, Juliusz. 1992. Przydługa teraźniejszość. Warszawa: Folium; Yoho.
 • Minow, Hans-Rüdiger. 2006. Benutzt und gesteuert – Künstler im Netz der CIA. Arte TV. https://www.youtube.com/watch?v=3QAgCFjNXJE
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7940c0c8-8f30-4c69-8296-15d16e37e22d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.