PL EN


2016 | 1 | 101-114
Article title

ROLA TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCYCH W FUNKCJONOWANIU SPOŁECZNYM UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU W KONTEKŚCIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Content
Title variants
EN
ROLE of assistive technology ON the SOCIAL FUNCTIONING OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS in the context of inclusiVE EDUCATION
Languages of publication
Abstracts
Technologie wspomagające w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku stają się coraz powszechniejsze. Pomimo ograniczonych danych na temat ich efektywności, w literaturze można znaleźć informacje, że pozytywnie oddziałują na dostęp do informacji. Odpowiednio dobrane i zaimplementowane rozwiązania mają jednak szersze znaczenie, wykraczające poza dostęp do materiałów edukacyjnych. Mogą one wzbogacić integrację społeczną, umożliwiając wszystkim zainteresowanym interakcję w formalnych i nieformalnych sytuacjach komunikacyjnych.
EN
Assistive technology has been present in the educational setting of children with visual impairments for years. Although there is still shortage of solid data that proves its validity, literature informs about the increased access to information among children with disabilities. The effective selection and implementation of assistive solutions has a broader meaning apart from giving access to learning aids. It can also support social inclusion by offering tools that allow for unimpaired interactions in a variety of formal and informal communication situations.
Year
Issue
1
Pages
101-114
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych
References
 • Aviv R. (2010). Listening to Braille. „Braille Monitor”, 53 (2), s. 87.
 • Baldwin D. (2003). Wayfinding technology: a road map to the future. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 97 (10), s. 612–620.
 • Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Craig L.P. (2011). Getting from here to there and knowing where: teaching global positioning systems to students with visual impairments. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 105 (10), s. 675–680.
 • Day H., Jutai J., Woolrich J.W., Strong G. (2001). The stability of impact of assistive devices. „Disability and Rehabilitation”, 23 (9), s. 400–404.
 • Eid N. (2015). Disabled but not disqualified, dostępny na: http://www.disabilitygauteng.org/newsletters/sept2015/20_NEWSLETTER_SEPT.htm (otwarty 25.08.2015).
 • Eid N. (2013). Innovation and technology for persons with disabilities, dostępny na: http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2013/ict/innovation-technology-disability (otwarty 25.08.2015).
 • Engelhart K. (2010). The Braille crisis. „Maclean’s”, 123 (17), s. 44.
 • Fettig A. (2013). Social skills training (SST) fact sheet. Chapel Hill: The University of North Carolina, Frank Porter Graham Child Development Institute, The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders.
 • Friend M. (2005). Special education: contemporary perspectives for school professionals. New York: Pearson Education.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2015). Mały rocznik statystyczny Polski 2015. Warszawa: GUS.
 • Główny Urząd Statystyczny. (2013). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, dostępny na: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_oswiata_i_wychowanie_2012-2013.pdf (otwarty 25.08.2015).
 • Hatlen P.H. (2004). Is social isolation a predictable outcome of inclusive education? „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 98 (11), s. 289–292.
 • Hersh M.A. (2010). The design and evaluation of assistive technology products and devices. Part 3: Outcomes of assistive product use. W: Stone J.H., Blouin M. (red.). International encyclopedia of rehabilitation, dostępny na http://cirrie.buffalo.edu/encyclopedia/en/article/312/ (otwarty 9.08.2015).
 • Kef S. (1997). The personal networks and social supports of blind and visually impaired adolescents. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 91 (3), 236–244.
 • Kef S., Hox J.J., Habekothé H.T. (2000). Social networks of visually impaired and blind adolescents. Structure and effect on well-being. „Social Networks”, 22 (1), s. 73–91.
 • Kelly S.M. (2012). Assistive technology use linked to learning theory: a theoretical framework. „Insight: Research and Practice in Visual Impairment and Blindness”, 5 (3), s. 175–182.
 • Kelly S.M., Smith J.T. (2008). The digital social interactions of students with visual impairments: findings from two national surveys. „Journal of Visual Impairments and Blindness”, 102 (9), s. 528–539.
 • Krishna S., Colbry D., Black J., Balasubramanian V., Panchanathan S. (2008). A systematic requirements analysis and development of an assistive device to enhance the social interaction of people who are blind or visually impaired. W: Workshop on computer vision applications for the visually impaired. Marseille.
 • Kroksmark U., Nordell K. (2001). Adolescence: the age of opportunities and obstacles for students with low vision in Sweden. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 95 (4), s. 213–225.
 • Lilly J., Milam O. (2015). Evaluations, guides, and how to’s. Digital task management solutions: barriers to accessibility are barriers to productivity and convenience. „AFB AccessWorld Magazine”, 16 (10), s. 15–18.
 • Mittler P. (2000). Working towards inclusive education. Social context. London: Fulton.
 • More C., Sileo N., Higgings K., Tandy R., Tannock M. (2013). The effects of social story interventions with preschool age children with and without disabilities. „Early Child Development and Care”, 183 (1), s. 1–16.
 • Myck-Wayne J., Ramirez S. (2014). Assistive technology and social skills. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 5, s. 95–106.
 • Oberle G., Seelman K.D., Morris M.W., Bergman A.I., Brady P., Button C., Prialux B. (1993). Study on the financing of assistive technology devices and services for individuals with disabilities. A report to the President and the Congress of the United States, March 4th, 1993, National Council on Disability, dostępny na: http://www.ncd.gov/publications/1993/Mar41993 (otwarty 12.11.2015).
 • Osika G. (2013). Analiza dysfunkcji interpersonalnych związanych z nowymi technologiami komunikacyjnymi. W: Bieńkowska I., Fajfer-Kruczek I., Kitlińska-Król M., Olszówka I. (red.). Profilaktyka w przestrzeni publicznej. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, s. 143–154.
 • Phillips C.L. (2011). Getting from here to there and knowing where: teaching global positioning systems to students with visual impairments. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 105 (10), s. 675.
 • Pfeiffer J.P., Pinquart M. (2013). Computer use of adolescents with and without visual impairment. „Technology and Disability”, 25 (2), s. 99–106.
 • Rideout V., Roberts D., Foehr U. (2005). Generation M: media in the lives of 8–18 year-olds (Report 7250). Menlo Park, CA: Henry J. Kaiser Family Foundation.
 • Sacks Z.S., Rosenblum L.P. (2006). Adolescents with low vision: perceptions of driving and nondriving. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 4 (100), s. 212–222.
 • Sacks S.Z., Silberman R.K. (2000). Social skills. W: Koeing A.J., Holbrook M.C. (red.). Foundation of education: instructional strategies for teaching children and youth with visual impairment. New York: AFB Press.
 • Sacks S., Wolffe K., Tierney D. (1998). Lifestyles of students with visual impairments: preliminary studies of social networks. „Exceptional Children”, 64 (4), s. 463–478.
 • Salleh M.N., Zainal K. (2010). How and why the visually impaired students socially behave the way they do. „Procedia Social and Behavioral Sciences”, t. 9, s. 859–863.
 • Salminen A., Karhula M.E. (2014). Young persons with visual impairment: challenges of participation. „Scandinavian Journal of Occupational Therapy”, 21 (4), s. 267–276.
 • Sax C., Pumpian I., Fisher D. (1997). Assistive technology and inclusion. [Technical report]. Pittsburgh, PA: Allegheny University of the Health Sciences.
 • Shinohara K., Tenenberg J. (2009). A blind person’s interactions with technology. „Communications of the ACM”, 52 (8), s. 58–66.
 • System Informacji Oświatowej (2013). Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg rodzajów niepełnosprawności lub rodzaju niedostosowania społecznego oraz według typu szkoły w roku szkolnym 2012/2013, dostępny na: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne/139.html (otwarty 14.11.2015).
 • Śmiechowska-Petrovskij E. (2013). Strategie interakcyjne i kooperacyjne wspomagające integrację społeczną uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Wenta K. (2013). Technologia informacyjna w edukacji dziecka. „Edukacja Humanistyczna”, 2 (29), s. 17–24.
 • Wiazowski J. (2014). Can Braille be revived? A possible impact of high-end Braille and mainstream technology on the revival of tactile literacy medium. „Assistive Technology Journal. RESNA”, 26 (4), s. 227–230.
 • Wiazowski J. (2001). Cognition, speech, and communication – the importance of language development in blind people. „Acta Universitatis Lodziensis/FLA”, nr 3, s. 163–174.
 • Wiazowski J. (2009) Continuum of assistive technology for the blind and visually impaired. W: Gierarch J. (red.). Assessing Students’ Needs for Assistive Technology (ASNAT) Manual 5th Edition, dostępny na: http://www.wati.org/content/supports/free/pdf/ASNAT5thEditionJun09.pdf (otwarty 20.11.2015).
 • Wiener W., Lawson G. (1997). Audition for the traveler who is visually impaired. „Foundations of Orientation and Mobility”, nr 2, s. 104–169.
 • Willings C., Social Skills, dostępny na: http://www.teachingvisuallyimpaired.com/social-skills.html (otwarty 25.09.2015).
 • Witczak-Nowotna J. (2010). Sposoby wspomagania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: BON UW.
 • Wolffe K., Sacks S.Z. (1997). The lifestyles of blind, low vision, and sighted youth: a quantitative comparison. „Journal of Visual Impairment and Blindness”, 91 (3), 245–257.
 • Yilmazel-Sahin Y. (2003). AT Device Abandonment, dostępny na: http://www.edtechpolicy.org/StudentWork/yesmin/www.glue.umd.edu/~ysahin/EDUC477/AT_Abandonment.htm (otwarty 15.11.2015).
 • Zabala J. (1995). The SETT framework: critical areas to consider when making informed assistive technology decisions. Houston, TX: Region IV Education Service Center.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7941eb06-cdcb-4fed-a997-963c7ad8d8f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.