PL EN


2009 | 2(13) t. 2 | 389-400
Article title

Outplacement jako narzędzie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Outplacement as a tool in the process of employment restructure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Redukcja zatrudnienia jest bardzo trudnym problemem w działalności każdej organizacji. Wymaga ona bardzo starannego i odpowiedzialnego podejścia ze strony pracodawcy do osób zwalnianych. Zwalnianie pracowników wpływa niekorzystnie na wizerunek firmy. Pracodawcy, którym zależy na dobrym imieniu, próbują przykry proces redukcji zatrudnienia łagodzić usługą noszącą angielską nazwę outplacement, która polega na wszechstronnej pomocy zwalnianym pracownikom i ma na celu ułatwienie im znalezienia się w nowej sytuacji zawodowej i życiowej, przystosowania do wymogów współczesnego rynku pracy oraz wspieranie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. W artykule zawarto również studium przypadku - prezentację firmy realizującej w praktyce program zwolnień monitorowanych poprzez własne służby pracownicze oraz przy współudziale firmy doradczej.
EN
Job cuts have become a very difficult problem in each organization. It needs careful and responsible approach from the employer's side, towards the employees being made redundant. Making employees redundant influences badly the image of the company. Therefore, employers who care about a good image of their company, try to resolve this unpleasant layoff problem by providing a service called in English outplacement, which means providing each displaced employee with a thorough support to help them to find themselves in a new situation, both in professional and private life, to adjust to the requirements of a modern job market and to find a new job. The article also includes a case study - the presentation of a company, which provides outplacement services in real life through their own staff members and with the help of a consultancy company.
Year
Issue
Pages
389-400
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
author
 • Enion Energia Kraków
References
 • Berg-Peer J. 2004. Outplacement w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-8935-546-9.
 • Flis A., Mos M., Zacharzewski A. 2002. Outplacement - program ułatwiania zmiany pracy dla zwalnianych pracowników. Kraków: Wydawnictwo AKADE. ISBN 83-7287-014-4.
 • Kobyłka A. 2006. Spór o tekstylia Unia Europejska - Chiny. [on-line; aktualizacja: 2006-10-23]. Dostępny w Internecie: www.psz.pl.
 • Kopeć H. 2009. Blaski i cienie outplacementu. "Personel i Zarządzanie" nr 6.
 • Kopeć J., Piwowarczyk J. 2004. Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w fi rmie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-215-4.
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-8557-798-X.
 • Lautsch A. 2009. Trudne rozstania. "Personel i Zarządzanie" nr 5.
 • Lenart M. 1998. Zwalnianym pomagać: outplacement w procesie restrukturyzacji zatrudnienia. "Personel" nr 5.
 • Małachowski W. 2006. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". ISBN 978-83-8692-995-5.
 • Materiały konferencji podsumowującej projekt "Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych" - PHARE 2003 - Rozwój zasobów ludzkich. Warszawa 2006.
 • Zembroń J. 2002. Splot andrychowski: zarys historii Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie. Grupa Kapitałowa Fasty - Uniontex - Andropol. Andrychów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7943d7a0-3156-4783-a142-6bf73fdba66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.