PL EN


2018 | 11(1)/2018 | 189-224
Article title

SAMOKSZTAŁCENIE TRZEŹWYCH ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN JAKO JEDEN Z EFEKTÓW WYCHODZENIA Z UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
SELF-EDUCATION OF SOBER ALCOHOLICS AND THEIR FAMILIES AS ONE OF THE EFFECTS OF RECOVERING FROM ADDICTION AND CO-ADDICTION
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
References
 • Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Beattie M., Koniec współuzależnienia jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie, Poznań, Media Rodzina, Poznań 1994.
 • Bętkowska – Korpała B., Uzależnienia w praktyce kliniczne, Zagadnienia diagnostyczne. PARPA, Warszawa 2009.
 • Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Wydawnictwo Naukowe KUL. Lublin 2003.
 • Fudała J., Jak pomagać osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie, Warszawa Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 • Jan Paweł II, List do rodzin, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha, Częstochowa 1994.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa 1987.
 • Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Maslow A., W stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2004.
 • Melibruda J., Alkohol i życie codzienne, Instytut Psychologii, Warszawa 2001.
 • Melibruda J., Ludzie z problemami alkoholowymi, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2001.
 • Mellibruda J., Sobolewska Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 • Mellody P., Toksyczne związki anatomia i terapia współuzależnienia, J. Santorski & Co, Warszawa 1993.
 • Mellody P., Toksyczna miłość i jak się z niej wyzwolić, J. Santorski & Co, Warszawa 1992.
 • Miller P.M. (red.), Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Miller W.R., Forcehimes A.A., Zweben A., Terapia uzależnień. Podręcznik dla profesjonalistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Miller W.R., Rollnick S., Dialog motywujący. Jak pomoc ludziom w zmianie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 • Niewiadomska I., Sikorka- Głodowicz M., Alkohol, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2004.
 • Obuchowski K., Adaptacja twórcza, Warszawa, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2000.
 • Obuchowski T., W poszukiwaniu właściwości człowieka, Wydawnictwo „Garmond”, Poznań 2001.
 • Peale N.V., Entuzjazm zmienia wszystko, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 1996.
 • Peale N.V., Możesz jeśli myślisz, że możesz, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 1996.
 • Peale N.V., W Bogu pokładamy nadzieję, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 2001.
 • Peale N.V., Moc pozytywnego myślenia, Wydawnictwo „Studio Emka”, Warszawa 2016.
 • Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red), Człowiek w społeczeństwie. Edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji. Warszawa, Wydawnictwo TWWP, Warszawa 1994.
 • Scisłowicz S., Koncepcja samokształcenia permanentnego, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, 1(1), s. 185-194, Toruń 1992.
 • Scisłowicz S., Podmiotowa i społeczna atrakcyjność samokształcenia [w:] Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red), Człowiek w społeczeństwie. Edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji, Wydawnictwo TWWP, s. 39-43, Warszawa 1994.
 • Sobolewska-Mellibruda Z., Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2011.
 • Sommer V., Już dość. Życie bez alkoholu, PARPA, Warszawa 2007.
 • Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, PARPA, Warszawa 1996.
 • Sztander W., Poza kontrolą, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.
 • Śledzianowski J., Alkoholizm, narkomania, nikotynizm wśród młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2003.
 • Śledzianowski J., Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej: na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 • Trabert (Sztander) W., Interwencja wobec osoby uzależnionej, Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2010.
 • Trabert W., Poza kontrolą, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2006.
 • Trabert W., Pułapka współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2011.
 • Woronowicz B.T., Alkoholizm jest chorobą, PARPA, Warszawa 1998.
 • Woronowicz B.T., Na zdrowie!: jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 • Woronowicz B.T., Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Poznań 2009.
 • Woydyłło E., Rak duszy. O alkoholizmie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
 • Woydyłło E., Początek drogi. Wykłady psychologa na oddziale odwykowym. Warszawa, Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79457aee-e9f6-47bb-ab2e-849f792df148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.