PL EN


2018 | 12 | 383-398
Article title

„Znakomici Mińszczanie XIX-XX wieku” – historia wybitnych mieszkańców Ziemi Mińskiej w pracach 10 konferencji naukowych (2004-2016)

Authors
Content
Title variants
EN
„Famous Inhabitants of the Minsk Region in the XIXth and XXth centuries” – the History of the Eminent People of the Land of Minsk in the Works of 10 Scientific Conferences (2004-2016)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the history of a series of 10 scientific conferences called „Famous Inhabitants of the Minsk Region in the XIXth and XXth centuries”, organized in Minsk from 2004 to 2016. The conferences were to achieve two goals: to develop Polish and Belarusian biographical studies on the famous people from Minsk from the 19th and 20th centuries, and to bring together historians of both nationalities dealing with the history of Belarus in the 19th and 20th centuries. The author analyzes 10 volumes of the „Excellent Inhabitants of the Minsk Region in XIX-XX centuries”, according to their volumes, the content of the articles and the languages in which they were written.
Year
Issue
12
Pages
383-398
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Jurkowski, R., Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielcy Mińszczanie XIX i XX wieku. Cz. III. W kręgu wojskowości”, „Polska i jej wschodni sąsiedzi” 2009, t. 10.
 • Jurkowski, R., Znakomici Mińszczanie, cz. 4. Białorusko-polska konferencja naukowa. Mińsk, 17 listopada 2007, „Echa Przeszłości” 2008, t. 9.
 • Pamiętnik wileński, Londyn 1972 (II ed. Łomianki 2010).
 • Pamiętnik Kijowski, Londyn t. I (1959); II (1963); III (1966; IV (1980); V (1996).
 • Pamiętnik Kijowski, t. I, Londyn 1959.
 • Pamiętnik Kijowski, t. 2, Londyn 1963.
 • Pamiętnik Kijowski, t. 3, Londyn 1966.
 • Pamiętnik Kijowski, t. IV, Londyn 1980.
 • Pamiętnik Kijowski, t. V, Londyn 1996.
 • Pamiętnik Kijowski, t. VI (Polacy w Kijowie), Kijów 2002.
 • Pamiętnik Kijowski, t. VII (Polacy na Podolu), Kijów 2004.
 • Pamiętnik Kijowski, t. VIII (Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie), Kijów-Olsztyn 2006.
 • Pamiętnik Kijowski, t. IX (Polska rodzina na Wschodzie), Tarnopol 2008.
 • W krainie Wielkiej Niedźwiedzicy. Śladami Sergiusza Piaseckiego. Materiały z sesji [poświęconej twórczości Sergiusza Piaseckiego 28.01.2001 r. we Wrocławiu], Z.J. Winnicki (ed.), Wrocław 2001.
 • Winnicki, Z. J., Szkice kojdanowskie. Kojdanowsko-Polski Rejon Narodowościowy w BSSR. Uwagi o genezie oraz przesłankach funkcjonowania. Stan problematyki, Wrocław 2005.
 • Winnicki, Z. J., W Mińsku Litewskim, mieście dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991, (II wyd. Wrocław 2005).
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 9 listapada 2004 h. Redaktsyynaya kalyehiya: Anatol’ Vyaliki, Zdzislaw Vinnitski, Adam Mal’dzis, Raman Yurkowski, Anatol’ Zhytko, Uladzimir Dzyanisaw, Vital’ Skalaban, Minsk-Vrotslaw 2005.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 9 listapada 2005 h. Redaktsyynaya kalyehiya: A.F. Vya li ki, Z. Vinnitski, A.V. Mal’dzis, R. Yurkowski, A.P. Zhytko, U.M. Dzyani saw, E.R. Iofye, Minsk-Vrotslaw 2007.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 9 listapada 2006 h., Minsk-Vrotslaw 2007.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 17 listapada 2007 h. Redaktsyynaya kalyehiya: A.F. Vyaliki, Z. Vinnitski, A.V. Mal’dzis, S.V. Snapkowskaya, R. Yurkowski, M. Mroz, U.M. Dzyanisaw, S.A. Rybchonak, Minsk 2008.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 5, Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 12 listapada 2008 h. Redaktsyynaya kalyehiya: A.F. Vyaliki, Z.Y. Vinnitski, A.V. Mal’dzis, U.V. Lyakhowski, R. Yurkowski, M. Mroz, U.M. Dzyanisaw, Minsk 2010.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 6, Minsk i Minshchyna ỷ litaraturnykh tvorakh na rubyazhy XIX – XX stst. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 27 krasavika 2010 h. Redaktsyynaya kalyehiya: A.F. Vyali ki, Z.Y. Vinnitski, R. Yurkowski, M. Ivanow, A. Mankyevich, Minsk 2011.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 7, Postatsi i rolya zhanchyn u hramadskim zhytstsi Minska i Minshchyny w XIX – pachatku XX stahoddzya. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 26 krasavika 2012 h. Redaktsyynaya kalyehiya: Anatol’ Vyaliki, Zdzislaw Vinnitski, Roman Yurkowski, Matsyey Mruz, Alyena Mankyevich, Minsk 2013.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 8, Minsk i Minshchyna w hady Pyershay susvyetnay vayny: lyudzi i vayna. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 9-10 krasavika 2014 h. Redaktsyynaya kalyehiya: Anatol’ Vyaliki, Zdzislaw Vinnitski, Matsyey Mruz, Roman Yurkowski, Anatol’ Tra' mchyk, Minsk 2015.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 9, Minsk i Minshchyna w padzyeyakh revalyutsyi 1905-1907 hh. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kan fyeren tsyi, Minsk 9-10 krasavika 2015 h. Redaktsyynaya kalyehiya: Anatol’ Vya liki, Zdzislaw Vinnitski, Matsyey Mruz, Roman Yurkowski, Anatol’ Tra' mchyk, Minsk 2016.
 • Znakamityya minchanye XIX – XX stst., ch. 10, Minsk i Minshchyna paslya padzyey 1921 hoda – lyosy lyudzyey i krainy. Materyyaly byelaruska-pol’skay navukovay kanfyerentsyi, Minsk 9-10 vyerasnya 2017 h. Redaktsyynaya kalyehiya: Anatol’ Vyaliki, Zdzislaw Vinnitski, Matsyey Mruz, Roman Yurkowski, Anatol’ Tra' mchyk, Minsk 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79469d64-95e3-4078-a77e-a0c5d46af5ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.