PL EN


Journal
2015 | 2(39) | 177–200
Article title

Dedukcyjne aspekty abdukcji. Krytyka i postulaty

Authors
Content
Title variants
EN
Deductive aspects of the abduction. Criticism and demands
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia krytykę pewnych ujęć i zastosowań abdukcji, która jest przedstawiana jako przeciwieństwo rozumowań dedukcyjnych. Analizując pewne schematy formalne i kilka przykładów, wskazuję na rzeczywistą obecność schematów dedukcyjnych tam, gdzie miały występować abdukcyjne. Staram się wskazać najważniejsze powody takich pomyłek, są nimi m.in. niewłaściwe rozumienie związku przyczynowego, wieloznaczność pojęcia wyjaśnienia, braki w logicznej analizie rozumowań, nieumiejętność właściwego rozróżnienia rozumowań dedukcyjnych i redukcyjnych. Na zakończenie formułuję postulaty, które mogą pomóc w unikaniu najważniejszych błędów związanych z niewłaściwym posługiwaniem się rozumowaniami abdukcyjnymi.
Journal
Year
Issue
Pages
177–200
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bocheński J., Subtelność, [w:] J. Bocheński, Logika i filozofia. Wybór pism, Warszawa 1993, s. 133–149.
 • Fann K. T., Peirce’s theory of abduction, The Hauge 1970.
 • Grucza F., Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana, Warszawa 1983.
 • Josephson J. R., Conceptual analysis of abduction, [w:] Abductive inference: computation, philosophy, technology, ed. J. R. Josephson, S. G. Josephson, Cambridge 1996, s. 5–30.
 • Łukasiewicz J., Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, [w:] J. Łukasiewicz, Z zagadnień logiki i filozofii, red. J. Słupecki, Warszawa 1961, s. 9–62.
 • Marciszewski W., Klasyfikacja rozumowań, [w:] Mała encyklopedia logiki, red. W. Marciszewski, Wrocław i in. 1988, s. 83–85.
 • Peirce C. S., Collected papers of Charles Sanders Peirce, ed. C. Hartshorne, P. Weiss, A. W. Burks, Cambridge 1931–1958.
 • Psillos S., An explorer upon untrodden ground: Peirce on abduction, [w:] Handbook of the history of logic, t. 10: Inductive Logic, ed. D. M. Gabbay, S. Hartmann, J. Woods, Amsterdam 2011, s. 117–151.
 • Urbański M., O rozumowaniach abdukcyjnych, [w:] Propositiones, red. T. Mróz, M. Sieńko, Zielona Góra 2005, s. 143–150.
 • Urbański M., Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury, Poznań 2009.
 • Wolak Z., Problemy logiczne i terminologiczne w argumentacji filozoficznej, „Argument” 4 (2014) nr 2, s. 341–358.
 • Wszołek S., Racjonalność wiary, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79470ded-62c5-401e-ac3a-9b1f2e53b423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.