PL EN


Journal
2013 | 1 | 86-94
Article title

Hpv infections – knowledge among nursing students from Poland and Turkey

Content
Title variants
PL
Infekcje HPV – wiedza studentów pielęgniarstwa na przykładzie Polski i Turcji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction. According to the World Health Organization (WHO), Sexually Transmitted Diseases (STD) are the diseases caused by germs transmitted during sex, starting with easy to treat inflammations, ending up with serious deadly infections. Aim. The aim of the study was to compare the knowledge among nursing students in Poland and Turkey about HPV, its etiology and diagnostics. Material and method. The survey was conducted in an academic year 2009/2010. The questionnaire was completed by nursing students from the University of Rzeszów in Poland and nursing students from Ataturk University, in Erzurum, Turkey. The choice of the research population was purposeful. The studies were conducted among the total number of 224 respondents, 120 in Poland and 124 in Turkey. Results. Nursing students have high self-rated knowledge about STD (93.0%). Books and journals (63.5%) were mentioned as the most common source of knowledge about sexual health. Among sexually transmitted diseases the respondents mentioned: AIDS (93.0%), gonorrhea (80.8%), HPV (56.5%), HSV (54.9%). Among the respondents 11.9% have never heard of HPV. Every third student does not have any knowledge about vaccinations against HPV (30.4%). Above 40% of respondents are not aware of the recommended frequency of cytological examinations (43,0%) and nearly 60% of them do not know what a colposcopy is. Conclusions. Students have high self-rated knowledge about STD. Students from Erzurum, Turkey had better knowledge about HPV diagnostics. Students from both countries showed unsatisfactory knowledge about cervical cancer diagnostics. The level of nursing students’ knowledge as future health educators, both in Poland and Turkey about HPV is insufficient, therefore it is necessary to add supplements about STD to nursing education programs in both countries .
PL
Wstęp. Według Światowej Organizacji Zdrowia infekcje przenoszone drogą płciową są to choroby/infekcje wywoływane przez drobnoustroje przekazywane podczas kontaktów intymnych, od łatwo wyleczalnych zapaleń do śmiertelnie groźnych infekcji. Cel. Celem pracy było porównanie wiedzy studentów pielęgniarstwa w Polsce i w Turcji na temat infekcji HPV ich etiologii i diagnostyki. Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono w roku akademickim 2009/2010 wśród studentów pielęgniarstwa, w Polsce na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Turcji na Uniwersytecie Atatürka w Erzurum. Dobór próby badawczej był celowy. Przebadano łącznie 224 osoby – 120 w Polsce i 124 w Turcji. Wyniki. Samoocena wiedzy studentów na temat STD jest wysoka (93.0%). Jako źródła wiedzy o zdrowiu seksualnym ankietowani najczęściej wskazywali: książki i czasopisma (63.5%). Wśród chorób przenoszonych drogą płciową ankietowani wskazali: AIDS (93.0%), rzeżączka (80.8%), HPV (56.5%), HSV (54.9%). Wśród badanych studentów 11.9% nigdy nie słyszało o HPV. Co trzeci student nie posiada wiedzy o szczepieniach przeciwko HPV (30.4%). Ponad 40% badanych nie zna zalecanej częstotliwości wykonywania badań cytologicznych (43.0%), a blisko 60% nie wie co to jest kolposkopia. Wnioski. Studenci mają wysoką samoocenę wiedzy na temat STD. Lepszą wiedzą na temat diagnostyki HPV wykazali się studenci z Erzurum. Studenci z obu krajów wykazują się niezadowalającą wiedzą na temat diagnostyki raka szyjki macicy. Poziom wiedzy studentów pielęgniarstwa jako przyszłych edukatorów zdrowia zarówno w Polsce, jak i w Turcji na temat infekcji HPV nie jest satysfakcjonujący. Niezbędne jest uzupełnienie programów kształcenia pielęgniarek w obu krajach o treści na temat STD.
Journal
Year
Issue
1
Pages
86-94
Physical description
Contributors
  • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Polska, nagorska@univ.rzeszow.pl
  • Instytut Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Atatürka Erzurum, Turcja
  • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
  • Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79485bfe-6822-48d4-b31b-4a82efb9c706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.