PL EN


2014 | 6(42) | 1 | 171-188
Article title

Geneza i strategie realizacji wrogich przejęć

Authors
Title variants
EN
The Genesis and Strategies of Hostile Takeovers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article basic definitions are explained and presented, the analysis of the term “hostile takeover” was undertook. There is shown the difference between friendly and hostile takeovers and the stages of an overtake, also the strategies of hostile takeovers are described. The origin of this process, the time in history when it was mostly common, and the countries in which the number of hostile takeovers is the highest / lowest are indicated. The hostile takeover is more and more common that is why the knowledge of this phenomenon is important for the right preparation to face this process.
Contributors
author
 • asystent Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • Arzac M.: Takeovers and Equity Derivatives, „American Economist” 42(1998), No. 1, s. 101-107.
 • Bhagat S., Shleifer A., Vishny R.: Hostile Takeovers in the 1980s: The Return to Corporate Specialization, „Brookings Papers on Economic Activity” 1990, s. 1-84.
 • Borkowski M.: Łączenie się spółek akcyjnych, Warszawa: C.H.Beck 2001.
 • Bruner R., Perella J.: Applied Mergers and Acquisitions, New York: Wiley 2004.
 • Chwistecka-Dudek H.: Fuzje i przejęcia - faza przygotowawcza, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 6, s. 27-29.
 • De Pamphilis D.: Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, San Diego: Academic Press 2002.
 • Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. Frąckowiak, Warszawa: PWN 1998.
 • Gaughan P.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, New York: Wiley 2002.
 • Helin A., Zorde K.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1998.
 • Herdan A., Antolak L.: Połączenia przedsiębiorstw teoria i praktyka, Kraków: Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ 2005.
 • Kini O., Kracaw W., Mian S.: The Nature of Discipline by Corporate Takeovers, „The Journal of Finance” 59(2004), No. 4, s. 1511-1552.
 • Knurowska I.: Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej, Kraków: Ostoja 2000.
 • Lauterbach B., Malitz I., Vu J.: Takeovers Threats, Antitakeover Amendments and Stock Price Reaction, „Managerial and Decision Economics” 12(1991), No. 6, s. 499-510.
 • Legutko K.: Słowniczek fuzji i przejęć, „Nasz Rynek Kapitałowy”2004, nr 3, s. 50-51.
 • Lewandowski M.: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa: WIG Press 2001.
 • Lewandowski M., Sikora B.: Międzynarodowe fuzje i przejęcia, „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 6, s. 42-46.
 • Lewis C.: An Explanation for Recapitalization in Corporate Control Contest, „Managerial and Decision Economics” 12(1991), No. 6, s. 489-498.
 • Mączyńska E.: Due diligence w ocenie wartości przedsiębiorstw, „Nasz Runek Kapitałowy” 1999, nr 12, s. 62-66.
 • O wrogich przejęciach, „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 3, s. 7-10.
 • Olejnik W.: Wrogie przejęcia spółek publicznych - strategie działań obronnych na gruncie prawa polskiego, „Palestra” 2003, nr 9-10, s. 64-71.
 • Podsiadlik C.: Wrogie przejęcie spółki, Warszawa: LexisNexis 2003.
 • Rogowski Z.: O ile pozna się istotę tych transakcji, www.pulsbiznesu.pl (dostęp: 16.01.2008).
 • Rosnące zainteresowanie łączeniem firm, „Zarządzanie na Świecie” 2006, nr 3, s. 14-18.
 • Sasiak R.: Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kraków: Zakamycze 2000.
 • Schwert W.: Hostility in Takeovers: In the Eyes of the Beholder?, „The Journal of Finance” 55(2000), No. 6, s. 2599-2640.
 • Sobol A.: Wrogie przejęcia w świetle postanowień XIII dyrektywy w sprawie publicznych ofert nabycia akcji, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 7, s. 336-342.
 • Steinbacher J.: Defense strategies against hostile takeover, München: GRIN Verlag 2007.
 • Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia, Warszawa: WIG Press 1998.
 • Szpringer W.: Koncepcja „przyjaznych” i „wrogich” fuzji kapitałowych w prawie spółek i prawie rynku kapitałowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1993, nr 7, s. 13-15.
 • Szymańczyk A.: Przyczyny przejęć kapitałowych i prawne sposoby ich zapobieganiu, www.e-finance.com (dostęp:28.12.2007).
 • Witosz A.: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych, Bydgoszcz-Katowice: Branta 2002.
 • Zając C.: Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79499189-ffe7-4ce9-9aea-0248b6bc0f2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.