PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 213-229
Article title

O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego (na przykładzie rozmów ze Sławomirem Mrożkiem)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is of an analytical nature. The author explains the specificity of a press interview and the type of communication that is characteristic of this genre. She presents the participants of the interaction: the journalist and the interview hero. Here an unusual interview with Sławomir Mrożek published in „Duży Format” (addition to „Gazeta Wyborcza”) is recalled. The author refers to this text as an example of a game and specific communicative strategy. This example and fragments of some other interviews with Mrożek prove that the hero of the interview influences the creative character of the interview itself.
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Adams S., Hicks W., 2007, Wywiad dziennikarski, Kraków.
 • Awdiejew A., 1991, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka”, t. 11, Kraków.
 • Bauer Z., 2008, Wywiad. Gatunek i metoda, w: Bauer Z., Chudziński E., red., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków.
 • Bielas K., 2010, Wywiad prasowy. Nie dla narcyzów, w: Skworz A., Niziołek A., red., Biblia dziennikarstwa, Kraków.
 • Boyd A., 2006, Dziennikarstwo radiowo­‑telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków.
 • Grobel L., 2006, Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa.
 • Habrajska G., 2010, Sytuacja komunikacyjna w interakcji, w: Sawicka G., red., Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, Bydgoszcz.
 • Jadacki J.J., 2002, Pragmatyczne funkcje milczenia, w: Handke K., red. Semantyka milczenia, t. 2, Warszawa.
 • Keeble R., 2006, The newspapers handbook, London–New York.
 • Kępa­‑Figura D., 2004, Gry językowe w komunikacji radiowej, w: Dybalska R., Kępa­‑Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, Lublin.
 • Kita M., 1998, Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice.
 • Kita M., 2002, Język przeprowadzającego wywiad a język udzielającego wywiadu, w: Gajda S., Rymut K., Żydek­‑Bednarczuk U., red., Język w przestrzeni społecznej, Opole.
 • Kita M., 2003, Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, w: Kita M., Grzenia J., red., Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, Katowice.
 • Kita M., 2005, „Historia konwersacyjna”. Case study: Bachtin w dialogu z Duwakinem, „Stylistyka”, t. XIV.
 • Koziołek R., 2015, Poeta strachu, w: tegoż, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec.
 • Libera A., 2006, Słowo wstępne, w: Mrożek S., Baltazar. Autobiografia, Warszawa.
 • Małyska A., 2012, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin.
 • Mrożek S., 2006, Baltazar. Autobiografia, Warszawa.
 • Niemczyńska M.I., 2013, Mrożek. Striptiz neurotyka, Warszawa.
 • Sobczak B., 2006, Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Poznań.
 • Stępień T., 1993, Wywiad, w: Pytasz M., red., Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie, publicystyczne i użytkowe, Gorzów Wielkopolski.
 • Szylko­‑Kwas J., 2013, Wywiad telewizyjny – cechy twórcze a norma gatunkowa, Warszawa.
 • Ślawska M., 2014, Formy dialogu w gatunkach prasowych, Katowice.
 • Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.
 • Wojtak M., 2009, Kreatywność w wywiadzie a kreatywność wywiadu (na przykładzie przekazów prasowych), w: Książek­‑Bryłowa W., Duda H., Nowak M., red., Język polski. Współczesność. Historia, Lublin.
 • Worsowicz M., 2006, Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko…, Łódź.
 • Zdunkiewicz D., 2010, Akty mowy, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-794ff0e7-d8d6-4fa0-89e6-dfd4e96bf47d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.