PL EN


2016 | 2(18) | 31-46
Article title

Języki pisarzy polskich i dwukulturowych, czyli na ile literatura polska była i jest wielokulturowa

Authors
Content
Title variants
EN
The languages of Polish and bicultural writers. Was (and is) Polish literature a multicultural one?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article focuses on Polish writers that intentionally create their works simultaneously in Polish and in languages other than Polish, situating their creativity directly in European and world literature. She also discusses the case of bicultural authors whose creativity emanates from Polish culture but for whom Polish was only one of the languages they based their literature on. While listing such examples, the author considers the possibility of interpreting such works and placing them in the discourse of world literature.
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński, Polska
References
 • Antosik­Piela M., Prokop­Janiec E., red., 2015, Twarzą ku nocy: twórczość literacka Maurycego Szymla, Kraków.
 • Balcerzan E., 1968, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Warszawa.
 • Broniewski W., 1990, Czełowiek – eto zwuczit gordo (1940)/ Człowiek to brzmi dumnie, przeł. Łobodowski J., „Polonistyka”, nr 8.
 • Brzostowska­Tereszkiewicz T., 2003, Sofia zaklęta w baśniową carewnę: „Pieśni Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki”, r. 94, z. 3.
 • Bukowiec P., 2008, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki, Kraków.
 • Busza A., Czaykowski B., 2008, Pełnia i przesilenie = Full moon and summer solstice, Tornoto–Rzeszów.
 • Czerwiński G., 2013, Selim Chazbijewicz jako poeta polsko­tatarski, „Pamiętnik Literacki”, r. 104, z. 2.
 • Czerwiński G., Konopacki A., red., 2015, Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI wieku), Białystok.
 • Degler J., 2004, Noty do dramatów, w: Witkiewicz S.I., Dramaty III, oprac. Degler J., Warszawa.
 • Gendaj N., 2012, Gombrowicz polityczny? Miejsce pisarza w literaturze argentyńskiej, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie, t. 4, Oblicza światowości, Katowice.
 • Jaworski K, 2003, Bruno Jasieński w Paryżu, Kielce.
 • Jaworski K., 2008, Drażniące przyjemności, Wrocław.
 • Kraskowska E., 1989, Twórczość Stefana Themersona: dwujęzyczność a literatura, Wrocław.
 • Kurowska J., 2014, The Butterfly’s Choice, Frankfort.
 • Łuczyński K., 1982, Dwujęzyczna twórczość Stanisława Przybyszewskiego 1892–1900, Kielce.
 • Makarska R., 2013, Między Polską a Niemcami, między językami. Skrzyposzek, Niewrzęda, Muszer, w: Teodorowicz­Hellman E., Gesche J., red., Między językami, kulturami, literaturami: polska literatura (e)migracyjna w Berlinie i Sztokholmie po roku 1981, Stockholm.
 • Manodolesi S., 2011, Heterotopia i literatura narodowa w Dzienniku argentyńskim Witolda Gombrowicza, przeł. Gendaj N., „Rocznik Komparatystyczny”, nr 2.
 • Miłosz C., 1994, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków.
 • Milosz C., 1996, A Book of Luminous Things. An International Anthology of Poetry, San Diego–New York–London.
 • Muszer D., 2008, Wolność pachnie wanilią, Szczecin.
 • Prokop­Janiec E., 1992, Międzywojenna literatura polsko­żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków.
 • Prokop­Janiec E., 2002, Living in Languages: Jewish Multilingualism as Reflected in the Polish and Polish­Jewish Literature of the 20th century, „Studia Judaica: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich”, nr 1.
 • Russell B., 1951, Introduction, w: Herling­Grudziński G., A World Apart: a Memoir of the Gulag, London.
 • Sak­Grzelczak E., 2008, O francuskojęzycznych wierszach Jana Brzękowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna. Historia Literatury, z. 3.
 • Skwara M., 2004, Krąg transcendentalistów amerykańskich w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Dzieje recepcji, idei i powinowactw z wyboru, Szczecin.
 • Skwara M., 2016, Czy istnieje pamięć o literaturze polskiej w literaturze światowej?, w: Menomosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki, Kraków (w druku).
 • Szymaniak K., 2006, Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel, Kraków.
 • Ten Centuries of Polish Literature, 2004, trans. by Sax D., contributors Borkowska G. et al., Warszawa.
 • Walczak­Delanois D., 2003, L’image et “l'imagination libérée” dans la poésie polonaise et française de Jan Brzękowski (“Zaciśnięte dookoła ust” 1936, “Spectacle métallique” 1937). „Romanica Cracoviensia”, Vol. 3.
 • Walczak­Delanois D., 2016, NIEDOCZYTANI – NIEROZPOZNANI. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7951009b-bc3d-433c-9320-0cc5bffbad8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.