PL EN


2015 | 216 | 11-25
Article title

Podejście kontekstowe w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Context approach in the development of integrated management information systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania podejścia kontek-stowego w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych, które są zazwyczaj po-strzegane z perspektywy obsługiwanych przez nie modułów, ale praca z nimi wymaga zastosowania podejścia procesowego. Uzupełnienie procesu o kontekst przeznaczony dla pracownika na danym stanowisku sprzyja zwiększeniu efektywności jego pracy. Użyt-kownik rozumie jak przebiega proces i jaki ma wpływ praca, którą wykonuje, na inne obszary w firmie. Podejście kontekstowe pozwala dostrzec korzyści, jakich dostarczają sprawnie przebiegające procesy. Kontekstowe spojrzenie na zintegrowany system in-formatyczny i eksploracja procesów ze względu na różne konteksty sprzyja wzrostowi efektywności wykorzystania zasobów firmy. Odkrywa wzorce dla integracji zasobów wiedzy w organizacji.
EN
The aim of this article is to analyse the possibilities of using the contextual approach in the development of Integrated Management Information Systems (IMIS). IMIS are usually seen from the perspective of their modules, but working with them requires to use the process approach. Supplementing the process connected with a con-text of the employee contributes in increasing of the effectiveness of work. A user of IMIS understands how the process continues and how his work which he performs, has an influence on other areas of the company. Contextual approach allows to notice the benefits provided by smoothly running processes. Contextual approach allows look at the integrated system and exploration of process due to the different contexts conducive to the growth of efficiency in the use of company resources. It explores patterns for the integration of knowledge in the organization.
Year
Volume
216
Pages
11-25
Physical description
Contributors
author
References
 • Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Budzinowski P. (2012), Co mają ze sobą wspólnego system ERP i Facebook?„Nowoczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Cortada J.W. (2009), Power and use of context in business management, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 13, No. 3.
 • Drejowicz Sz. (2012), Zrozumieć BPMN, Helion, Gliwice.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Januszewski A. (2004), Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i procesy informatyzacji [w:] A. Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII, Difin, Warszawa.
 • Maciejczak M. (2014), Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu, maciejczak.pl/download/zproc-c1.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 • Snowden D.J., Boone M.E. (2008), Złożoność a proces podejmowania decyzji: praktyczne rady dla liderów, „Harvard Business Review Polska”, nr 61.
 • Whitaker, R. (1998), Managing context in enterprise knowledge processes, [w:] Klein D.A. (ed.), The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth-Heinemann, Boston.
 • [www 1] www.enova.pl/produkt/moduly/enova-produkcja/ (dostęp: styczeń 2014).
 • [www 2] Manifest eksploracji procesów, www.win.tue.nl/ieeetfpm/lib/exe/fetch.php?media= shared:pmm-polish-v1.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 • [www 3] Pomerol J.-Ch., Brézillon P. (2001), About some relationship between knowledge and context, http://pdf.aminer.org/000/115/348/about_some_relationships _between_knowledge_and_context.pdf (dostęp: 2014).
 • [www 4] www.sage.com.pl/srednie-i-duze-firmy/Sage_ERP_X3_Procesy_Graficzne.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 • [www 5] Słownik języka polskiego PWN, definicja kontekstu, sjp.pwn.pl/slownik/ 2473490/kontekst (dostęp: styczeń 2014).
 • [www 6] SAP, help.sap.com (dostęp: styczeń 2014).
 • [www 7] Wikipedia, definicja kontekstu, pl.wikipedia.org/wiki/Kontekst (dostęp: styczeń 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7959cd3f-8de4-4794-a6a6-ffc4571ec484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.