PL EN


2015 | 4 | 6 | 44-48
Article title

Forma umowy o dostę pie telekomunikacyjnym i konsekwencje jej niezachowania

Authors
Content
Title variants
EN
The Form of the Agreement on Telecommunications Access and the Consequences of that Form Not Being Observed
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowy o dostępie telekomunikacyjnym powszechnie występują w profesjonalnym obrocie go-spodarczym. Stanowią one przedmiot regulacji prawa cywilnego (prawa prywatnego) i prawa telekomunikacyjnego (prawa publicznego). W konsekwencji wymóg zachowania pisemnej formy umów tego rodzaju należy oceniać zarówno w świetle regulacji prywatnoprawnej, jak i publiczno-prawnej. Obowiązek zachowania pisemnej formy umowy dostępowej ustawodawca wprowadził w przepisie art. 31 ust. 1 P.t. W związku z tym, że umowy o dostępie telekomunikacyjnym mają charakter cywilnoprawny do oceny wymogu zachowania ich formy pisemnej należy stosować przepisy K.c. Zachowanie formy pisemnej umowy o dostępie telekomunikacyjnym jest istotne za-równo w stosunkach pomiędzy ich stronami, ale także ma znaczenie dla relacji pomiędzy wszyst-kimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną oraz w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i Prezesem UKE.
EN
Telecommunications access agreements are commonly applied on the telecoms market. Since such agreements contain conditions of telecommunications access and on related cooperation, they are of high importance to telecommunications activity. The Polish Telecommunications Act provides the obligation to conclude such agreements in a written form. Whether the appropriate form is observed, and the consequences of not observing the duty to conclude such agreements in a written form, should be assessed in the light of the provisions of the Polish Civil Code.
Year
Volume
4
Issue
6
Pages
44-48
Physical description
Dates
online
2015-10-31
printed
2015-10-31
Contributors
author
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Gniewek E., Machnikowski P. (red.). 2013. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Gutowski M.. 2012. Nieważność czynności. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kidyba A.(red.) 2012. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna. Warszawa. Wolters Kluwer Polska. Lex Sigma on-line nr 128127.
 • Niedośpiał M.. 2002. Swoboda czynności prawnych. Bielsko-Biała. Wydawnictwo Studio Sto.
 • Paderewska Z.. 2011. „Podpis elektroniczny w Polsce i w wybranych krajach”. Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2011 (6).
 • Paluszyński Wiesław. 2002. „Bezpieczny podpis elektroniczny”. Jurysta 2002 (10).
 • Pietrzykowski Krzysztof (red.). 2013. Kodeks cywilny. Komentarz. t. I. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Polański Przemysław. 2008. „Podpisy elektroniczne w prawie polskim i wspólnotowym”. Rejent 2008 (9).
 • Radwański Zbigniew (red.). 2008. Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, tom 2. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Radwański Zbigniew. 1977. Teoria umów. Warszawa. PWN.
 • Włodyka Stanisław (red.). 2011. System Prawa Handlowego. Prawo umów handlowych. t. 5. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Wolak Grzegorz. 2012. „Z problematyki formy szczególnej czynności prawnych zastrzeżonej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem)”. Edukacja Prawnicza 2012 (5).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795bc692-e4f8-4b4e-9233-c029c55658a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.