PL EN


2016 | 65 | 151-158
Article title

Georg Wenker, Schriften zum Sprachatlas des Deutschen Reichs, Gesamtausgabe, Bd. 1: Handschriften: Allgemeine Texte. Kartenkommentare 1889–1897, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, 2013, S. XXXII, 466; Bd. 2: Handschriften: Kartenkommentare 1898–1911. Druckschriften: Veröffentlichungen 1877–1895, hrsg. und bearb. von Alfred Lameli, 2013, S. XII, 467–976; Bd. 3: Erläuterungen und Erschließungsmittel zu Georg Wenkers Schriften, von Alfred Lameli. Unter Mitarbeit von Johanna Heil und Constanze Wellend o r f, 2014, S. XIV, 310, Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag.

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
65
Pages
151-158
Physical description
Document type
recenzja
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Warszawa
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa
References
 • Feleszko K., Siatkowski J., Polskie XIX-wieczne materiały gwarowe w Marburgu, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, t. 55 (1992), Warszawa 1994, s. 52–57
 • Łęga W., O składnikach etnograficznych Pomorza w wiekach ubiegłych, „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1923, nr 2 i 3, s. 34).
 • Nitsch K., Dialekty języka polskiego w jego Wyborze pism polonistycznych, t. 4 (Wrocław 1958), s. 80 –81
 • Popowska-Taborska H., Rzetelska-Feleszko E., Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów archiwalnych, Warszawa 2009
 • Rembiszewska D. K., Duchowość Mazurów na podstawie XIX-wiecznych źródeł Georga Wenkera, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wokół religii i jej języka, pod red. E. Golachowskiej, A. Zielińskiej, Warszawa 2011, s. 201–207
 • Rembiszewska D. K., Niemieckie pożyczki leksykalne w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Warmii i Mazur, „Gwary Dziś”, t. 7, Poznań 2015, s. 231–238.
 • Rembiszewska D. K., Siła wurstu brukuje białka i gbur? O niektórych wyrazach w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, Warmii i Ostródzkiego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, red. S. Gala, t. 55 (2010), s. 195–211
 • Rembiszewska D. K., Spółgłoski wargowe miękkie w XIX-wiecznych materiałach Georga Wenkera z obszaru Mazur, [w:] Polszczyzna regionalna. Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza, cz. 6, pod red. H. Sędziak, D. Czyż, Ostrołęka 2010, s. 215–223
 • Rembiszewska D. K., Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy Georga Wenkera do badania przeszłości ludności mazurskiej, „Studia Łomżyńskie”, t. 21, Łomża 2010, s. 121–127
 • Rembiszewska D. K., Wpływ niemieckich zdań Georga Wenkera na ich polskie tłumaczenia „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, pod red. S. Gali, t. 57 (2011), s. 179–188
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795d4a7f-7f3b-4b1f-9c79-01d369778489
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.