PL EN


2011 | 14 | 2 | 159-187
Article title

Wytrwałość i skuteczność działania: wpływ kontekstu sytuacyjnego i siły woli

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Persistence and effectiveness in goal directed activity: The effect of situational context and the strenght of will
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaprezentowane w artykule badanie miało na celu ujawnienie wpływu na wytrwałość i skuteczność działania - z jednej strony - kontekstu sytuacyjnego (kontrola vs autonomia), z drugiej strony - różnic indywidualnych w sprawności mechanizmów kontroli działania - sile woli. Podstawę teoretyczną operacjonalizacji zmiennych niezależnych stanowiły teoria autodeterminacji (Self Determination Theory) Ryana i Deci oraz koncepcja siły woli Kuhla. Uzyskane w badaniu rezultaty (N = 120) potwierdziły interakcyjne oddziaływanie określonych sposobów motywowania (presja vs pozytywne zaangażowanie) oraz różnic w sprawności mechanizmów kontroli działania na przyjęte w badaniu wskaźniki skuteczności i wytrwałości. Osoby zorientowane na stan uzyskały najwyższe rezultaty wytrwałości i skuteczności w warunkach presji, zewnętrznej kontroli. Osoby zorientowane na działanie w mniejszym stopniu podlegają różnicom w sposobie motywowania (kontrola vs autonomia), ale jednocześnie w warunkach nasilenia zarówno presji, jak i pozytywnego oddziaływania wykazały one istotnie niższe wskaźniki wytrwałości i skuteczności. Istotne różnice między osobami zorientowanymi na stan i na działanie ujawniły się w kontekście stwarzającym presję i wzbudzającym poczucie autonomii. W warunkach presji wyższe wyniki w zakresie wytrwałości i zarazem skuteczności uzyskiwały osoby zorientowane na stan, w warunkach autonomii - wyższe wyniki osiągnęły osoby zorientowane na działanie.
EN
The purpose of the present study (N = 120) was to examine whether persistence and effectiveness of goal directed activity depend on situational context (control vs. autonomy support) and individual difference in efficiency of control action mechanisms. The theoretical background for the choice of independent variables included Richard M. Ryan and Edward L. Deci's Self-Determination Teory and Julius Kuhl's strength of will conception. The results confirmed the interactional effect of the situational context (control vs. autonomy support) and individual difference in the efficiency of action control mechanisms on persistence and effectiveness. The indexes of persistence and effectiveness were greater for state-oriented participants with externally controlled instructions than for individuals who received autonomy-supportive instructions. Action-oriented participants were less influenced by the specific way of motivating (control vs. autonomy), however, when the effect of the situational context was stronger, action-oriented participants had lower indexes of persistence and effectiveness. In the context of external control, state oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness as compared to action-oriented participants. In the autonomy-support context, action-oriented participants had higher indexes of persistence and effectiveness than state-oriented participants.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
159-187
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795e8447-ff54-429a-8e63-70e5dd44be19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.