PL EN


2018 | 43 | 273-284
Article title

Twórczość Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942). Próba systematyzacji

Content
Title variants
EN
The Works of Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942). An Attempt at Systematization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest owocem trwających ponad 10 lat badań nad twórczością polskiego, mało znanego kompozytora Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942). W tym czasie udało się zebrać wiele nieznanych jego utworów, przechowywanych między innymi w archiwum prywatnym wnuczki kompozytora i w Bibliotece Naukowej we Lwowie. Udało się również ustalić autorstwo innych utworów Żukowskiego, a w niektórych przypadkach autorstwo to zakwestionować. Ponadto na podstawie państwowych dokumentów do publicznej wiadomości podano właściwą datę śmierci kompozytora wobec błędnie podawanej przez liczne słowniki i encyklopedie. Prezentowany artykuł jest pierwszą próbą uporządkowanej prezentacji twórczości tak muzycznej, jak i publicystycznej Ottona Mieczysława Żukowskiego według stanu wiedzy autora na 2018 rok.
EN
The following article is the outcome of more than 10 years of study of the works of the little-known Polish composer Otton Mieczysław Żukowski (1867–1942). During those ten years, many of his unknown songs, kept mainly in the private records of the composer’s granddaughter and in the Lviv National Scientific Library, were collected. Also, the authorship of other of Żukowski’s songs was established, while in other cases it was possible to question this authorship. Furthermore, based on the national documents, the correct date of the composer’s death was revealed to the public, correcting the wrong date given by various dictionaries and encyclopedias. The article is the first attempt at an organized presentation of the musical as well as publishing work of Otton Mieczysław Żukowski, according to the author’s knowledge as of 2018.
Year
Issue
43
Pages
273-284
Physical description
Contributors
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
References
 • Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna, w-ż, red. E. Dziębowska, Kraków 2012.
 • Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Kaczorowski, R., Pieśni ku czci Matki Bożej Ottona Mieczysława Żukowskiego oraz ich miejsce w literaturze wokalnej, w: „Musica Vocale. Sacrum i profanum w muzyce wokalnej – studium przypadku”, red. R. Minkiewicz, Gdańsk 2014, s. 59-73.
 • Kaczorowski, R., Pieśni maryjne Ottona Mieczysława Żukowskiego, Pelplin 2011.
 • Kaczorowski, R., Siedem pieśni religijnych Ottona Mieczysława Żukowskiego (1867–1942) w kontekście zagadnień semantycznych i muzycznych, „Poznańskie Studia Teologiczne” 31 (2017), s. 259-274.
 • Kaczorowski, R., Zachowane msze Ottona Mieczysława Żukowskiego jako przejaw troski o polskość. Zagadnienia semantyczne i muzyczne, „Studia Gdańskie”, 38 (2016), s. 101-121.
 • Otton Mieczysław Żukowski – nieznane fakty z życia kompozytora i jego rodziny. Z wnuczką kompozytora Zofią Bajda rozmawia Robert Kaczorowski, „Muzyka 21”, 174 (2015), s. 36-37.
 • Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, opr. ks. Gerard Mizgalski, Poznań – Warszawa – Lublin 1959.
 • Giertych, W., Jak żyć łaską, Kraków 2006.
 • Kania, M. – Baraniak, J. – Derebecka, N. – Mrozikiewicz, P., Ziołolecznictwo i zalecenia żywieniowe według św. Hildegardy z Bingen, „Postępy Filoterapii” 2 (2012), s. 124-129.
 • Klenner, F.K., The treatment of poliomyelitis and other virus diseases with vitamin C, “Southern medicine and surgery” 111/7 (1949), s. 209-214.
 • Łęcka, I., Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej, „Prace i Studia Geograficzne” t. 32, Warszawa 2003, s. 173-190.
 • Mróz, F. – Mróz, Ł., Droga św. Jakuba w Polsce – powrót do średniowiecznej tradycji pielgrzymowania, w: J. Partyka red., Krajobraz sakralny. XXII Seminarium Sacrum i Przyroda, Lwów 2014, s. 119134.
 • Nowakowska, L., W stronę socjologii niemedycznego – zarys przedmiotu badań, „Hygieia Public Health” 47/3 (2012), s. 258-263.
 • Roszak, P., Droga wiary i kultury na Camino de Santiago. O hermeneutyce wiary i tradycji na Szlaku św. Jakuba. w: Jackowski A. – Mróz F. – Mróz Ł. (red.), 1200 lat Pielgrzymek do Grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, (Wydawnictwo Czuwajmy), Kraków 2013, s. 123-137.
 • Roszak, P., La fe y la participación en la naturaleza divina según santo Tomás de Aquino, “Espíritu” 155 (2018) , s. 153-172.
 • Seryczyńska, B., Eskapizm jako ucieczka od zniewolenia w kontekście Camino de Santiago, „Fides et Ratio” 32/4 (2017), s. 274-284.
 • Szymańska-Pasternak, A. – Janicka, J. – Bober, Witamina C jako oręż w walce z rakiem, „Onkologia w Praktyce Klinicznej” 7/1 (2011), s. 9-23.
 • Warfield, H. A. – Baker, S. B. – Parikh Foxx, S. B., The therapeutic value of pilgrimage: a grounded theory study, “Mental Health, Religion and Culture” 17/8 (2014), s. 860-875.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-795ee9ec-7f6d-4b43-9304-26d2d85b4490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.