PL EN


Journal
2014 | 4 (56) | 4-9
Article title

Ekonomia daru i społeczności otwartej współpracy - nowe kierunki badań społecznych

Content
Title variants
EN
The economy of gift and open collaboration communities - new directions of social studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The presented article covers the topic of gift economy in Internet communities, as a new, fascinating field of research. It shows that gift economy and open collaboration communities' organization of work may be perceived as a new paradigm of reciprocal exchange. It describes the phenomena of gift economy and open collaboration in economics, and, specifically, management science. It also proposes that this area is worth a particular attention of researchers, especially coming from the new generations of scholars.
Journal
Year
Issue
Pages
4-9
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Akademia Leona Koźmińskiego
References
 • Anderson S.P., Goeree J.K., Holt C.A., A theoretical analysis of altruism and decision error in public goods games, „Journal of Public Economics” 1998, Vol. 70, No. 2, s. 297-323, http://dx.doi.org/10.1016/S0047-2727(98)00035-8.
 • Andreoni J., Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm-glow giving, „The Economic Journal” 1990, Vol. 100, No. 401, s. 464-477, http://dx.doi.org/10.2307/2234133.
 • Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, t. 3, nr 182, s. 99-132.
 • Benabou R., Tirole J., Belief in a just world and redistributive politics, „The Quarterly Journal of Economics” 2006, Vol. 121, No. 2, s. 699-746, http://dx.doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.699.
 • Benkler Y., Coase's Penguin, or, Linux and „The Nature of the Firm”, „Yale Law Journal” 2002, Vol. 112, No. 3, s. 369-446, http://dx.doi.org.10/2307/1562247.
 • Benkler Y., The Penguin and the Leviathan: How Cooperation Triumphs Over Self-Interest, Crown Business, New York 2011.
 • Benkler Y., The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom, Yale University Press, New Haven 2006.
 • Bourne D., On identity reformation and local transition: a case from Poland, „Journal of Organizational Change Management” 2010, Vol. 23, No. 6, s. 710-730, http://dx.doi.org/10.1108/09534811011084375.
 • Bruns A., Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From production to produsage, Peter Lang, 2008.
 • Castells M., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Cenite M., Wang M.W., Peiwen C., Chan G.S., More Than Just Free Content. Motivations of Peer-to-Peer File Sharers, „Journal of Communication Inquiry” 2009, Vol. 33, No. 3, s. 206-221, http://dx.doi.org/10.1177/0196859909333697.
 • Ciesielska M., Hybrid Organisations. A study of the Open Source - business setting, Copenhagen Business School, Copenhagen 2010.
 • Crowston K., Howison J., Hierarchy and centralization in free and open source software team communications, „Knowledge, Technology & Policy” 2006, Vol. 18, No. 4, s. 65-85, http://dx.doi.org/10.1007/s12130-006-1004-8.
 • Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 11, s. 3-6.
 • David P.A., Shapiro J.S., Community-based production of open-source software: What do we know about the developers who participate?, „Information Economics and Policy” 2008, Vol. 20, No. 4, s. 364-398, http://dx.doi.org/10.1016/j.infoecopol.2008.10.001.
 • Demil B., Lecocq X., Neither market nor hierarchy nor network: The emergence of bazaar governance, „Organization Studies” 2006, Vol. 27, No. 10, s. 1447-1466, http://dx.doi.org/10.1177/0170840606067250.
 • Dyduch W., Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością, [w:] Bogdanienko J., Kuzela M., Sobczak I. (red.), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Falk A., Fischbacher U., A theory of reciprocity, „Games and Economic Behavior” 2006, Vol. 54, No. 2, s. 293-315, http://dx.doi.org/10.1016/j.geb.2005.03.001.
 • Filiciak M., Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2011, t. 1, nr 9, s. 65-76.
 • Greenstein S., Goldfarb A., Tucker C., Introduction to „Economics of Digitization”, [w:] Greenstein S., Goldfarb A., Tucker C. (eds.), Economics of Digitization, University of Chicago Press, Chicago 2013.
 • Hergueux J., Jacquemet N., Social preferences in the online laboratory: a randomized experiment, „Experimental Economics” 2012, s. 1-33, http://dx.doi.org/10.1007/s10683-014-9400-5.
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Jemielniak D., Netnografia, czyli etnografia wirtualna - nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 97-116.
 • Jemielniak D., Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, [w:] Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Jemielniak D., Życie wirtualnych dzikich, Poltext, Warszawa 2013.
 • Kamińska M., Autoetnografia jako technika badań etnograficznych w Internecie, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, t. X, nr 3, s. 170-183.
 • Keen A., The cult of the amateur: how today's internet is killing our culture, Broadway Business, New York 2007.
 • Kobus M., Jemielniak D., Komu bije dzwon? Czemu warto badać prawa potęgowe, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, w druku.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, „e-mentor” 2009, nr 3(30), s. 4-13, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648.
 • Krzyworzeka A., Krzyworzeka P., Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej, „e-mentor” 2012, nr 1(43), s. 66-69, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/906.
 • Krzyworzeka P., Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Latusek D., Cook K.S., Trust in Transitions, „Kyklos” 2012, Vol. 65, No. 4, s. 512-525, http://dx.doi.org/10.1111/kykl.12004.
 • Latusek D., Jemielniak D., (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, „The International Journal of Technology, Knowledge and Society” 2007, Vol. 3, No. 10, s. 117-125.
 • Mazurek G., Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa 2012.
 • Nahapiet J., Gratton L., Rocha H.O., Knowledge and relationships: when cooperation is the norm, „European Management Review” 2005, Vol. 2(1), s. 3-14, http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500023.
 • Ostrom E., Collective action and the evolution of social norms, „The Journal of Economic Perspectives” 2000, Vol. 14, No. 3, s. 137-158, http://dx.doi.org/10.1257/jep.14.3.137.
 • Ostrom E., Governing the commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Raymond E.S., The cathedral and the bazaar, „Knowledge, Technology & Policy” 1999, Vol. 12, No. 3, s. 23-49, http://dx.doi.org/10.1007/s12130-999-1026-0.
 • Shirky C., Here comes everybody: The power of organizing without organizations, Penguin, New York 2009.
 • Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 9-25.
 • Surowiecki J., The wisdom of crowds, Anchor Books, New York 2004.
 • Tkaczyk J., Zachowania konsumenckie w środowisku wirtualnym (on-line), [w:] Pilarski S., Awdziej M., Czaplicka M., Tkaczyk J., Zięba K. (red.), Klient i marketing, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.
 • Tumlin M., Harris S.R., Buchanan H., Schmidt K., Johnson K., Collectivism vs. Individualism in a Wiki World: Librarians Respond to Jaron Lanier's Essay „Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism”, „Serials Review” 2007, Vol. 33, No. 1, s. 45-53, http://dx.doi.org/10.1016/j.serrev.2006.11.002.
 • Uricchio W., Cultural citizenship in the age of P2P networks, [w:] Bondebjerg I., Golding P. (eds.), European culture and the media, Intellect Books, Bristol 2004.
 • Von Hippel E., Von Krogh G., Open source software and the „private-collective” innovation model: Issues for organization science, „Organization Science” 2003, s. 209-223, http://dx.doi.org/10.1287/orsc.14.2.209.14992.
 • Wasko M.M., Faraj S., „It is what one does”: why people participate and help others in electronic communities of practice, „The Journal of Strategic Information Systems” 2000, Vol. 9, No. 2, s. 155-173, http://dx.doi.org/10.1016/S0963-8687(00)00045-7.
 • Wasko M.M., Faraj S., Why should I share? Examining social capital and knowledge contribution in electronic networks of practice, „MIS Quarterly” 2005, Vol. 29, No. 1, s. 35-57.
 • Weber S., The Success of Open Source, Harvard University Press, Cambridge 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7960d667-4493-4acf-89e4-979d92845ec9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.