PL EN


2018 | 65 | 5: Teologia duchowości | 137-155
Article title

Intelletto e spirito. La via segreta di Dio

Authors
Title variants
EN
Intellect and Spirit. Hidden Path of God
PL
Intelekt i duch. Ukryta ścieżka Boga
Languages of publication
IT
Abstracts
EN
The article describes the action of the Holy Spirit within a human being − through the intellect and beyond the intellect. Describes the three experiences of the Carmelite saints: M. Magdalena de Pazzi (16th c.), Maria Baouardy (19th c.) and Edyta Stein (20th c.). The first two suffered from temporal diabolical oppressions. The author of the text explains that at some moments God may suspend human reason to protect a person on the spiritual plane. The hardest experiences − if they are lived with God − allow us to come to a deep unity with Him, to the transforming unification.
PL
Artykuł opisuje działanie Ducha Świętego wewnątrz człowieka – poprzez intelekt oraz poza intelektem. Opisuje trzy doświadczenia świętych karmelitanek: M. Magdaleny de Pazzi (XVI w.), Marii Baouardy (XIX w.) oraz Edyty Stein (XX w.). Dwie pierwsze cierpiały z powodu czasowych opętań diabolicznych. Autor tekstu wyjaśnia, że w niektórych momentach Bóg może zawiesić ludzki rozum, by ochronić osobę na płaszczyźnie duchowej. Najcięższe doświadczenia – jeśli są przeżyte z Bogiem – pozwalają dojść do głębokiej z Nim jedności, do zjednoczenia przeobrażającego.
Keywords
Contributors
References
 • Bernardino di S. Angelo, carmelitano scalzo, Arbore della scienza del bene e del male. Opera teologica, morale, mistica, dogmatica, catechistica. Secondo la mente di S. Tommaso, Napoli 1718.
 • De Fiores S., Gambero L. (a cura di), Testi mariani del secondo millennio. Autori moderni dell'Occidente (secc. XVI-XVII), vol. 5.
 • Giovanni della Croce, Opere, Roma 2012.
 • Gregorius M., Homilia 29 in Evangelium, PL 76.
 • Michele di S. Agostino, Vita mariaforme, Edizioni Monfortane, Roma 1982.
 • Paolinelli M., Esperienza mistica, in «Teresianum. Ephemeridae carmeliticae», 49(1998)II, p. 518-583.
 • Possanzini S., Venerabile Michele di S. Agostino 1624-1687, in La dimensione del Carmelo, 1, Roma 1989.
 • Puccini V., Vita di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, Firenze 1739.
 • Royo Marin A., Teologia della perfezione cristiana, Roma 1961.
 • Scapin S., Carmelitano (a cura di), La vita alimentata dallo spirito di Maria (Vita mariaforme), Editrice Ancilla, Conegliano (TV) 1998.
 • Stein E., Scientia crucis, Roma 2003.
 • Tanquerey A., Compendio di teologia ascetica e mistica, Roma–Tournai−Parigi 1928.
 • Teresa di Gesù, Opere, Roma 2014.
 • Thomas de Aquino, Summa Theologiae, Milano 1987.
 • Vanhoye A.S.J., I carismi nel Nuovo Testamento, Roma 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796276d4-69cc-4a60-b8f3-6ef28d3814a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.