PL EN


2018 | 505 | 114-124
Article title

Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w materiałowym punkcie rozdziału łańcucha dostaw

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Lokalizacja materiałowego punktu rozdziału, a także zadania, jakie podmiot taki realizuje w łańcuchu dostaw, są wynikiem przyjętej strategii konkurencyjnej całego łańcucha dostaw i w konsekwencji dotykają problemu różnicowania produktu, w tym strategii wczesnego i późnego różnicowania produktu. Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących rozwiązania w zakresie gromadzenia wiedzy o zakłóceniach, dla potrzeb całego łańcucha dostaw. Artykuł ma charakter koncepcyjny, przeprowadzono badania literatury w zakresie różnicowania produktu, roli materiałowego punktu rozdziału, zakłóceń oraz zarządzania wiedzą.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796b43d9-b3a5-4893-b488-e35b1bd5e459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.