PL EN


2013 | 144 | 241-252
Article title

Gospodarka gruntami w małych miastach na podstawie stawek podatku od nieruchomości w gminach miejskich województwa pomorskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Land Management in Small Towns on the Basis of Property Tax Rates in the Pomeranian Region Municipalities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article was to analyze the amount of property tax rates in the part relating to land. Small towns that are urban municipalities were analyzed. The results led to the conclusion that tax rates are not considered as a competitiveness factor. They fulfill fiscal functions and increase budget revenue. The average rates of land property tax for business amounted to 90% of the maximum value, in other cases - 70%.
Year
Volume
144
Pages
241-252
Physical description
Contributors
References
 • Brown P., Hepworth M.: A Study of European Land Tax Systems, Lincoln Institute of Land Policy (Working Paper). Institute of Revenues, Rating and Valuation, London 2002.
 • Carroll D., Johnson T.: Examining Small Town Revenues: To What Extent Are They Diversified? "Public Administration Review" 2010, Vol. 70, No. 2.
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Red. H. Sochacka-Krysiak. SGH, Warszawa 2008.
 • Hanusz A., Czerski P.: Gminne podatki i opłaty budżetowe. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Heffner K., Marszał T.: Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w. W: Uwarunkowania rozwoju małych miast. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK. Warszawa 2006,nr 226.
 • Kornberger-Sokołowska E.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego. LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Kotlińska J.: Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce. UE, Poznań 2009.
 • Miszczuk M.: System podatków i opłat samorządowych w Polsce. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządu terytorialnego. UE, Wrocław 2010.
 • Rural Property Tax Systems in Central and Eastern Europe. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2002.
 • Sekuła A.: Dochody gmin z tytułu opłat. W: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Red. S. Korenik, A. Dybała. Prace Naukowe. UE, Wrocław 2010, nr 101.
 • Sekuła A.: Polityka podatkowa Gdańska. W: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. Red. J. Pietrucha. Studia Ekonomiczne. UE, Katowice 2011, nr 80.
 • Sekuła A.: Zmiany w poziomie dochodów gmin województwa pomorskiego w latach 1999-2004. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. D. Strahl. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2007, nr 1161.
 • Szymańska D., Grzelak-Kostulska E.: Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury. Red. K. Heffner, T. Martszał. Biuletyn KPZK 220, Warszawa 2005.
 • Szymańska D.: Geografia osadnictwa. PWN, Warszawa 2009.
 • Szymańska D.: Urbanizacja na świecie. PWN, Warszawa 2007.
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. Dz.U. 2010, nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 2012, poz. 749, nr 1101.
 • Wójtowicz K.: System opodatkowania nieruchomości w Polsce. UMCS, Lublin 2007.
 • Zakrzewska-Półtorak A.: Przekształcenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wybranych małych miast wrocławskiego obszaru metropolitalnego. W: Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK. Warszawa 2008, nr 238.
 • Zuzańska-Żyśko E.: Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych. W: Małe miasta w obszarach metropolitalnych. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK, Warszawa 2007, nr 232.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-796d8ede-996c-4947-859c-4e3e91326eaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.