PL EN


Journal
2015 | 4 (50) | 170-183
Article title

Analiza motywacji mobilności edukacyjnej studentów w Polsce i w Rosji z wykorzystaniem analizy skupień

Content
Title variants
EN
Analysis of motivation of students’ educational mobility for chosen universities in Poland and Russia - clustering analysis approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Mobility of students plays a major role in developing creativity, active citizenship and chances of employment − especially in the face of labour market globalization. The article refers to the chosen area of research on students, in the context of determinants of students educational mobility. The purpose of research was to explore determinants of educational mobility, to reveal common features and differences in motivations and attitudes of students and to elaborate preliminary recommendations for universities taking part in international educational programmes. Observations of the authors of the present article push the suppositions that motives students are guided by taking decisions about participating in mobility educational programmes often deviate from those planned in official documents.University teachers from other countries report similar observations. The authors decided initially to examine those motives which Polish and Russian young people are led by when choosing foreign educational path, carried out in the frames of academic mobility programmes. The material for analysis comes from examinations which started in the end of April 2015. The cluster analysis was used.
Journal
Year
Issue
Pages
170-183
Physical description
Contributors
References
 • Baron B., 1993, The politics of academic mobility in Western Europe, Higher Education Policy, vol. 6, no. 3.
 • Chmielecka E., 2007, Proces boloński: scenariusze rozwoju, [w:] (red.) Żukrowska K., Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, Warszawa.
 • Chmielecka E., 2013, Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Studia BAS nr 3(35), www.bas.sejm.gov.pl.
 • Deklaracja bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, 19 czerwca 1999, http://ehea.info (5.05.2015).
 • Hut P., Jaroszewska E., 2011, Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnej w świecie, Badania. Ekspertyzy. Rekomendacje, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Szapiro T., 2012, Proces boloński: nowe szanse, czy nieznane zagrożenie, [w:] (red.) Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., Ekonomiczne studia licencjackie z perspektywy absolwenta i władz uczelni, Wydawnictwo UW, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012a, Cluster analysis in description some communication behaviour, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 5.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2012b, Drzewa klasyfikacyjne w badaniu preferencji komunikacyjnych, [w:] (red.) Trzaskalik T., Modelowanie preferencji a ryzyko’12, Studia Ekonomiczne − Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 97, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2015a, Analiza preferencji jakości życia seniorów w miastach, [w:] (red.) Trzaskalik T., Modelowanie preferencji a ryzyko’15, Studia Ekonomiczne − Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 97, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (w druku).
 • Szołtysek J., Trzpiot G., 2015b, Przemiany demograficzne a mobilność mieszkańców miast, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).
 • Truszczyński J., 2012, Erasmus w Polsce. Polska w Erasmusie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Urry J., 2009, Socjologia mobilności, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79726938-bdf6-46f8-b07b-905cb50fc4e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.