PL EN


2018 | 109 | 4 | 271-277
Article title

Dwie książki o Sarmacji. Rec.: Krzysztof Koehler, Palus sarmatica. Warszawa 2016. – Jacek Kowalski, Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy. Warszawa 2016

Title variants
EN
Two Books on Sarmatism. Review: Krzysztof Koehler, Palus sarmatica. Warszawa 2016. – Jacek Kowalski, Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy. Warszawa 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Recenzja omawia dwie książki wydane w 2016 roku – są to „Palus sarmatica” Krzysztofa Koehlera oraz „Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy” Jacka Kowalskiego. Jako przedmiot recenzenckiej wypowiedzi obie stanowią trudne wyzwanie, ponieważ można czy też raczej należy postrzegać je jako „wyznania sarmackiej wiary”. Ich największym walorem jest unaocznienie integralności kultury sarmackiej i ukazanie żywotności Sarmacji jeszcze w naszych czasach.
EN
The review discusses two books published in 2016, namely Krzysztof Koehler’s “Palus sarmatica” and Jacek Kowalski’s “Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy” (“Sarmatism. Abolishing the Myths. An Operational Manual”). They are a demanding challenge as a subject of a review since they can or rather should be seen as “a profession of Sarmatian faith.” The books’ greatest valour is manifestation of Sarmatian culture integrity and demonstration of Sarmatian vitality even in our times.
Year
Volume
109
Issue
4
Pages
271-277
Physical description
Dates
printed
2018-12-31
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79748aba-e735-4db8-8652-b4ee2888e282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.