PL EN


2016 | 4 | 186-196
Article title

O pewnych formalno-semantycznych aspektach Dziennika podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego

Authors
Content
Title variants
EN
On some formal and semantic aspects of Dziennik podróży do Tatrów by Seweryn Goszczyński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses a selection of formal and semantic aspects of Dziennik podróży do Tatrów by Seweryn Goszczyński. The first part of the work has been devoted to the context in which this literary work has been created, with a more detailed focus on the biography of the author. The main part of the article is an attempt to interpret Dziennik podróży do Tatrów in the context of the personal or intimate journal literary tradition, basing on an interpretation of the internal experience of the literary subject. Moreover, the work describes the problem of literary art which is a subject that is present in the analysed journal. The aim of the work is to present the changeable nature of the dominant of the author’s stance in the personal document genre.
Year
Volume
4
Pages
186-196
Physical description
Contributors
References
 • Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
 • Goszczyński Seweryn, Dziennik podróży do Tatrów, red. i wstęp Stanisław Sierotwiński, Wrocław 1958.
 • Goszczyński Seweryn, Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej części Galicji, „Muzeum Domowe albo czytelnia wieczorna. Dzieło poświęcone historyi, statystyce, moralności, naukom, sztukom pięknym i literaturze krajowej”, Warszawa 1835.
 • Kamionka-Straszakowa Janina, „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków, Kraków 1988.
 • Krzysztofiak Anna, Wstęp, [w:] Seweryn Goszczyński, „Mój skarb wewnętrzny dla mnie najcenniejszy”. Wybór pism tatrzańskich, Katowice 2010.
 • Lejeune Philippe, „Drogi zeszycie…”, „drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, tłum. Paweł Rodak i in., Warszawa 2010.
 • Listy Seweryna Goszczyńskiego (1832 – 1875), red. Stanisław Pigoń, Kraków 1937.
 • Lubas-Bartoszyńska Regina, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
 • Lubas Bartoszyńska Regina, Wprowadzenie do problematyki intymności jako kategorii poznawczej w literaturze, „Ruch Literacki” 1984, z. 1.
 • Łotman Jurij, Struktura tekstu artystycznego, tłum. Anna Tanalska-Dulęba, Warszawa 1984.
 • Milecki Aleksander, Forma dziennika w literaturze francuskiej. Z dziejów form artystycznych w literaturze francuskiej, Kraków 1983.
 • Nycz Ryszard, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2011.
 • Piechota Marek, Dziennik, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Warszawa-Wrocław-Kraków 2009.
 • Rodak Paweł, Dziennik pisarza: między codzienną praktyką piśmienną a literaturą, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4.
 • Rodak Paweł, Prawda w dzienniku osobistym, „Teksty Drugie”, 2009, nr 4.
 • Sierotwiński Stanisław, Wstęp, [w:] Seweryn Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław 1958.
 • Siwicka Dorota, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Wrocław 1990.
 • Sosnowska Danuta, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa, Wrocław 2000.
 • Witkowska Alina, Towiańczycy, Warszawa 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79773dea-3b8a-4c8b-995a-f4d99aa8a456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.