PL EN


2013 | 173 | 177-188
Article title

Znaczenie innowacji dla konkurencyjności banku - wyniki badań

Content
Title variants
EN
The Innovations' Importance for Bank's Competitiveness - Survey Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Nowadays the bank's sustainable development and the increase of its competitiveness and profitability are indissolubly connected with innovations. It is necessary to create systems enabling banks to implement new technology and applications, optimise the process of providing services, finance infrastructure and create the platform of information exchange. Innovations are a challenge for most banks in Poland, especially for traditionally managed ones. The traditional procedures, good working and efficient during the crisis, are quite often the barrier of innovations' development. The results of author's survey focused on bank's competitive advantage confirm that both the banks' managers and customers agree on the innovations' importance for bank's competitiveness. However their opinion of banks' ability to use them in the process of creating competitive advantage is worse. Taking into account the latest trends improving that ability will be the crucial factor of competitiveness on banking market in the nearest future.
Year
Volume
173
Pages
177-188
Physical description
Contributors
References
 • Carneiro A.: What is required for growth? "Business Strategy Series" 2007, Vol. 8, No. 1.
 • Guimaraes T., Brandon B., Guimaraes E.R.: Empirically Testing Some Major Factors for Bank Innovation Success. "Journal of Performance Management", November 2009.
 • Harasim J.: Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Harasim J.: Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Red. J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Harasim J.: Rola franchisingu w systemach dystrybucji detalicznych usług bankowych. W: Bankowość detaliczna - idee, modele, procesy. Red. A. Gospodarowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 54, Wrocław 2009.
 • Innowacyjne usługi bankowe. Red. D. Korenik. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Iwańczuk A.: Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej. CeDeWu, Waszawa 2011.
 • Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 • Kisiel M.: Internet a konkurencyjność banków w Polsce. CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Kuchciak I.: Bankowość biometryczna - nowe wyzwania dla polskiego sektora bankowego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol. XLV.2. Red. J. Węcławski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. OECD, Statistical Office of the European Communities, Luxembourg 2005.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Publikacja OECD i Eurostatu, http://www.sourceoecd.org /scienceIT/9264013083.
 • Proenca J., Silva M.M., Fernandes T.: The Impact of the Internet Upon Bank Marketing. "Journal of Financial Bank Marketing" Vol. 15, No. 2.
 • Ptak L.: Measuring Client Value. "CMA Management" 2001, Vol. 75, Iss. 4.
 • Rozpara E.: Marketingowy kryzys czy dojrzałość komunikacji z klientem? "Bank", maj 2010.
 • Schienstock G., Hämäläinen T.: Transformation of Finnish Innovation System: A Network Approach. SITRA 2001, http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti7.pdf.
 • Solarz M.: Wielokanałowość w bankowej obsłudze klienta. W: Bankowość. Red. M. Zaleska. Monografie i Opracowania Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Sullivan M.B.: Post Crisis, Innovation Will Rule. "ABA Banking Journal", April 2009.
 • Szambelańczyk J., Ławrynowicz M.: Innowacyjność w polskim sektorze bankowym - problem i dylematy. W: Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? Red. E. Balcerowicz. Zeszyty BRE Bank - Case nr 79, Warszawa 2005.
 • Świecka B.: Bankowość internetowa. Cedewu.pl, Warszawa 2009.
 • Wawrzyniak D.: Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych. W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Red. A. Gospodarowicz, A. Nosowski. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Zaborowska R.: Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars bonu et aequi, Poznań 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7983de00-784c-4580-98d4-3a2c6523e19b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.