PL EN


2014 | 41 | 4(481) | 28-34
Article title

Edukacja dziecka żyjącego w biedzie a wsparcie rodziny

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Children living in poverty education and family assistance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This dissertation discusses the problem of actions taken by parents of children from poor families to increase their educational opportunities. Formulated thesis states that parents in poor families take insufficient steps to improve educational opportunities for children, both due to the their lower cultural capital (understood as a formal education, qualifications and skills), as well as due to fewer opportunities to use the resources of the local environment. It was assumed that poor people have less recognition of environmental resources due to a lack of knowledge and awareness of the potential sources of support in the local environment and worse access to them because of limited financial resources.
PL
W artykule podjęto problem działań podejmowanych przez rodziców dzieci z rodzin ubogich na rzecz zwiększania ich szans edukacyjnych. Sformułowano tezę stanowiącą, że rodzice w biednych rodzinach podejmują niewystarczające działania, aby zwiększyć szanse edukacyjne dzieci, zarówno ze względu na cechujący ich niższy kapitał kulturowy (rozumiany jako formalne wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz umiejętności), jak również z uwagi na mniejsze możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego. Założono, że ludzie biedni mają słabsze rozpoznanie zasobów środowiskowych ze względu na brak wiedzy i świadomości dotyczącej potencjalnych źródeł wsparcia w otoczeniu lokalnym oraz gorszy do nich dostęp z powodu ograniczonych środków finansowych.
Year
Volume
41
Issue
Pages
28-34
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7984d133-e696-444a-9084-63428b9aebcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.