PL EN


2013 | 61 | 1 | 23-42
Article title

DAVIDA CHALMERSA ARGUMENT Z LOGICZNEJ MOŻLIWOŚCI ISTNIENIA ZOMBI

Authors
Content
Title variants
DAVID CHALMERS’ ARGUMENT FOR THE LOGICAL POSSIBILITY OF ZOMBIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omawiam wysunięty przez Davida Chalmersa argument z logicznej możliwości istnienia zombi, który w filozofii anglosaskiej dyskutowany jest już od ponad piętnastu lat. Oprócz jego prezentacji staram się również przeanalizować każdą z jego przesłanek. W szczególności moim celem jest zaprezentowanie w jaki sposób rozumowanie na rzecz logicznej możliwości istnienia zombi udowadnia, iż: (a) zombi, względnie świat zombi, są rzeczywiście pojmowalne; (b) pojmowalność ta prowadzi do możliwości; (c) możliwość zombi ma jakiekolwiek znaczenie filozoficzne. W ostatniej części artykułu prezentuję najczęstsze formy krytyki argumentu, nie rozstrzygam jednak o ich słuszności. Wnioskiem artykułu jest stwierdzenie, że argument z logicznej możliwości istnienia zombi wciąż uważany jest za nieobalony, co powinno skłonić do dyskusji nad nim, nie zaś jego apriorycznego odrzucenia. Co więcej, debata nad tym zagadnieniem może mieć pozytywny wpływ na wiele dziedzin filozofii.
EN
This paper presents a reconstruction of the argument for the logical possibility of zombies, proposed by David Chalmers, which has been debated in analytical philosophy for at least fifteen years now. Beside discussing it, I’m trying to analyze every of its premises. My aim is, especially, to present how the reasoning can show that: (a) zombies/zombie worlds are genuinely conceivable; (b) conceivability is a good guide to possibility; (c) the possibility of zombies is philosophically significant. I’m particularly putting emphasis on some issues concerning two-dimensional semantics and distinctions of conceivability. The conclusion of this paper is that the argument is still not refuted, so a discussion over it should be conducted, instead of a priori refutation. The debate over zombies may have a positive influence on many fields of philosophical investigation.
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
23-42
Physical description
Contributors
author
 • Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Aydede M., Güzeldere G., 2001: Consciousness, conceivability arguments, and perspectivalism: The dialectics of the debate, „Communication and Cognition” 34 (1-2), s. 99-122.
 • Balog K., 1999: Conceivability, possibility, and the mind-body problem, „Philosophical Review” 108 (4), s. 497-528.
 • Bealer G., 2002: Modal epistemology and the rationalist renaissance, [w:] T. Gendler, J. Hawthorne (red.), Conceivability and Possibility, Oxford: Oxford University Press, s. 71- 126.
 • Botterell A., 2001: Conceiving What Is Not There, “Journal of Consciousness Studies” 8 (1), s. 21-42.
 • Campbell K., 1970: Body and Mind, London: Doubleday.
 • Chalmers D., 1995a: Facing Up to the Problem of Consciousness, „Journal of Consciousness Studies” 2 (3), s. 200-219.
 • Chalmers D., 1995b: The Puzzle of Conscious Experience, „Scientific American” 237 (12), s. 62-68.
 • Chalmers D., 1996: The Consciouss Mind. In search of a Fundamental Theory, New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Chalmers D., 1997: Moving Forward on the Problem of Consciousness, „Journal of Con- sciousness Studies” 4 (1), s. 3-46.
 • Chalmers D., 1999: Materialism and the metaphysics of modality, „Philosophy and Phenomenological Research” 59 (2), s. 473-493.
 • Chalmers D., 2002a: Consciousness and its place in nature, [w:] D. Chalmers (red.), Philosophy of Mind. Classical and contemporary readings, New York, Oxford: Oxford University Press, s. 247-272.
 • Chalmers D., 2002b: Does conceivability entail possibility?, [w:] T. Gendler, J. Hawthorne (red.), Conceivability and Possibility, New York–Oxford: Oxford University Press, s. 145-200.
 • Chalmers D., 2004: Epistemic Two-Dimensional Semantics, „Philosophical Studies” 188 (1-2), s. 153-226.
 • Chalmers D., 2006a: Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap, [w:] T. Alter, S. Walter (red.), Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Con- sciousness and Physicalism, Oxford–New York: Oxford University Press, s. 167-194.
 • Chalmers D., 2006b: Two-Dimensional Semantics, [w:] E. Lepore, B. Smith (red.), Oxford Handbook of the Philosophy of Language, Oxford: Oxford University Press, s. 574-606.
 • Chalmers D., 2009: The Two-Dimensional Argument Against Materialism, [w:] B. McLaughlin (red.), Oxford Handbook of the Philosophy of Mind, Oxford: Oxford University Press.
 • Chalmers D., 2010a: Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tł. M. Miłkowski, Warszawa: PWN.
 • Chalmers D., 2010b: The Character of Consciousness, Oxford: Oxford University Press.
 • Ciecierski T., 2003: O objaśnianiu pojęcia świadomości fenomenalnej, „Przegląd Filozoficzno-literacki” 4(6), s. 33-47.
 • Dennett D., 1995: The unimagined preposterousness of zombies, „Journal of Consciousness Studies” 2 (4), s. 322-326.
 • Dennett D., 2007: Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, tł. M. Miłkowski, Warszawa: Prószyński i s-ka.
 • Dietrich E., Gillies A., 2001: Consciousness and the limits of our imaginations, „Synthese” 126 (3), s. 361-381.
 • Geirsson H., 2005: Conceivability and defeasible modal justification, „Philosophical Studies” 122 (2), s. 279-304.
 • Güzeldere G., 1995: Varieties of zombiehood, „Journal of Consciousness Studies” 4 (2), s. 326-333.
 • Hawthorne J., 2002: Advice for physicalists, „Philosophical Studies” 109 (1), s. 17-52.
 • Horowitz A., 2009: Turning the zombie on its head, „Synthese” 170 (2), s. 191-210.
 • Hume D., 2005: Traktat o naturze ludzkiej, tł. Cz. Znamierowski, Warszawa: Aletheia.
 • Huxley T., 2002: On the Hypothesis That Animals Are Automata, and Its History, [w:] D. Chalmers (red.), Philosophy of Mind. Classical and contemporary readings, New York– Oxford: Oxford University Press, s. 24-31.
 • Ismael J., 1999: Science and the phenomenal, „Philosophy of Science” 66 (3), s. 351-369.
 • Jackson F., 1982: Epiphenomenal qualia, „Philosophical Quarterly” 32 (1), s. 127-136.
 • Kartezjusz, 2001: Medytacje o pierwszej filozofii, tł. K. i M. Ajdukiewiczowie, Kęty: Antyk.
 • Kirk R., 1974, Zombies vs. materialists, „Proceedings of the Aristotelian Society” 48 (supl.), s. 135-152.
 • Kirk R., 2005: Zombies and Consciousness, New York–Oxford: Oxford University Press.
 • Kirk R., Online, Zombies, [w:] E. Zalta (red.), Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/zombies/
 • Kripke S., 1988: Nazywanie a konieczność, tł. B. Chwedeńczuk, Warszawa: IW PAX.
 • Kuś K., 2011: Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 79 (3), s. 231-253.
 • Leuenberger S., 2008: Ceteris Absentibus Physicalism, „Oxford Studies in Metaphysics” 4, s. 145-170.
 • Levine J., 1983: Materialism and qualia. The explanatory gap, „Pacific Philosophical Quarterly” 64 (2), s. 354-361.
 • Miłkowski M., 2011: Jak udawać dualistę wprowadzając epicykle do funkcjonalizmu, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 77 (1), 27-45.
 • Moody T., 1994: Conversations with zombies, „Journal of Consciousness Studies” 1 (2), s. 196-200.
 • Nagel T., 1974: What is it like to be a bat?, „The Philosophical Review” 83 (4), s. 435-450.
 • Perry J., 2001: Knowledge, Possibility and Consciousness, Cambridge, Mass.: Bradford MIT.
 • Poczobut R., 2009: Między redukcją a emergencją, Wrocław: FNP.
 • Polcyn K., 2010: W kwestii związku pomiędzy filozofią umysłu a naukami empirycznymi, [w:] Z. Muszyński (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 135-137.
 • Putnam H., 2002a: Brains and Behavior, [w:] D. Chalmers (red.), Philosophy of Mind. Classical and contemporary readings, New York–Oxford: Oxford University Press, s. 45-55.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7987ab0a-681f-48cd-9d4e-444b582af3c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.