PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 73-87
Article title

Personifikacja organizacji

Content
Title variants
EN
Impersonation of the Organization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedyskutowanie problemu, w jakim stopniu często stosowana w literaturze z zakresu zarządzania metafora organizmowa ułatwia zrozumienie zasad funkcjonowania organizacji. W treści artykułu zostanie podjęta próba rozwinięcia niektórych aspektów takiego ujęcia na podstawie badań literaturowych. Zostaną porównane niektóre cechy i zachowania człowieka z zachowaniem charakteryzującym organizacje, w celu oceny, w jakim zakresie występuje podobieństwo, a więc czy analogia taka jest uzasadniona.
EN
The aim of this paper is to discuss the extent to which the organic metaphor, commonly used in management publications, allows you to better understand the functioning of the organization. The article attempts to develop some aspects of this approach based on literature studies. Some human characteristics and behaviors are compared with the behavior of organizations in order to assess the extent to which they are similar and thus whether such an analogy is justified.
Year
Pages
73-87
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
References
 • Agor, W. (red.). (1998). Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać? Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Allen, R. (2003). Poznaj własną osobowość. Warszawa: Świat Książki.
 • Bakan, J. (2006). Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Warszawa: Lepszy Świat.
 • Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Scholar.
 • Barabasz, A. (2009). Psychopatologia organizacji. Współczesne Zarządzanie. Contemporary Management Quarterly, 8(2), s. 9–23.
 • Bartlett, C.A. i Ghoshal, S. (1995). Transnational Management: Text, Cases, and Readings in Cross-Border Management. Homewood: Irwin.
 • Bogdanienko, J. i Piotrowski, W. (red.). (2013). Zarządzanie – tradycja i nowoczesność. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Czerska, M. i Szpitter, A. (red.). (2010). Koncepcje zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 • Gasparski, W. (2008). Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni. MBA, 1(91).
 • Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kalin, K. i Muri, P. (1998). Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Kieżun, W. (2012). Psychopatologia transformacji. Warszawa: Poltext.
 • Kostera, M. (red.). (2007). Kultura organizacyjna – badanie etnograficzne polskich firm. Gdańsk: GWP.
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maryniarczyk, A. (1995). Filozoficzne „obrazy” człowieka a psychologia. Człowiek w kulturze, (6–7).
 • Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morris, T. (2015). Filozofia dla bystrzaków. Gliwice: Helion.
 • Mrozowicz, K. (2011). Teoria zachowań organizacyjnych (na przykładzie niektórych aspektów roli społecznej ratownika GOPR). Organizacja i Kierowanie, (144), 67–85.
 • Perechuda, K. (red.). (2000). Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Warszawa: Placet.
 • Tomaszewski, T. (red.). (1978). Psychologia. Warszawa: PWN.
 • Tomaszewski, T. (1994). Ślady i wzorce. Warszawa, WSiP.
 • Wit, B. i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna – wprowadzenie do problematyki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (32). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-798eefdc-70ff-4e42-8e03-0a0f23d2b34a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.