PL EN


2015 | 4(17) | 7-44
Article title

Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego zbiór praktycznych wskazówek

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zatrudnienie wspomagane jest metodą pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (ONI), oraz z innymi grupami osób wykluczonych. Ma na celu umożliwienie takim osobom i grupom dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Metoda ta ma charakter proaktywny, zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Niniejsze założenia definiują różnice pomiędzy opisywaną metodologią a innymi mechanizmami wsparcia obecnie wykorzystywanymi w Europie, a także przedstawiają wizję wartości, standardów i procesu zatrudnienia wspomaganego w rozumieniu EUSE.
Keywords
Year
Issue
Pages
7-44
Physical description
Dates
published
2015-12-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-799351b6-2d57-47f5-bbdd-2e01eabcba69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.