Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 7-44

Article title

Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego zbiór praktycznych wskazówek

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zatrudnienie wspomagane jest metodą pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną (ONI), oraz z innymi grupami osób wykluczonych. Ma na celu umożliwienie takim osobom i grupom dostępu do pracy i utrzymanie płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Metoda ta ma charakter proaktywny, zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Niniejsze założenia definiują różnice pomiędzy opisywaną metodologią a innymi mechanizmami wsparcia obecnie wykorzystywanymi w Europie, a także przedstawiają wizję wartości, standardów i procesu zatrudnienia wspomaganego w rozumieniu EUSE.

Keywords

Year

Issue

Pages

7-44

Physical description

Dates

published
2015-12-31

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-799351b6-2d57-47f5-bbdd-2e01eabcba69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.