PL EN


2013 | 104 | 4 | 225-247
Article title

Znak, ideologia, zapomnienie. Uwagi o grobie upamiętniajacym zagładę Żydów w lesie Niesłusz-Rudzica

Title variants
EN
Sign, Ideology, Forgetting. Remarks on Place of Memory of Jewish Extermination in Niesłusz-Rudzica Forest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy różnych wymiarów i form upamiętniania zagłady Żydów w lesie Niesłusz-Rudzica. W 1941 roku uśmiercono tam około 1500 Żydów. W 1944 roku spalono wydobyte zwłoki ofiar. W latach siedemdziesiątych XX wieku zbudowano grób, na którym umieszczono inskrypcję, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiła się w tym samym miejscu druga inskrypcja. Niedaleko grobu usytuowano cokół z informacją o zdarzeniu z 1944 roku. W głębi lasu postawiono kolejny monument. W artykule omówione są inskrypcje – dwie znajdujące się na terenie grobu oraz jedna umieszczona na położonym w jego pobliżu cokole. Opisana została także inskrypcja, upamiętniająca Żydów pomordowanych w obozie pracy przymusowej w Czarkowie, utrwalony na nagrobku znajdującym się na cmentarzu w Koninie. Autor artykułu omawia miejsca pamięci, uwzględniając przemiany kulturowo-polityczne, które miały wpływ na pamięć o pomordowanych.
EN
The article refers to the different dimensions and forms of commemorating of Jewish extermination in the Niesłusz-Rudzica Forest. In 1941 around 1500 Jews were put to death there. In 1944 the excavated corpses were burnt. In 20th century, in the 70s, a grave was erected there, on which an inscription was put, and in the 90s in the same place a second inscription was placed. Not far away from the grave the information about the 1944 incident was located the on the pedestal. Another monument was erected in the depth of the forest. The article discusses the inscriptions, two found on the grave and the one fixed on the pedestal nearby. Another inscription is also referred to, namely the one which commemorates the Jews murdered in forced labour concentration camp in Czarków, preserved on a cemetery grave in the town of Konin. The author of the article discusses the places of memory, allowing for the cultural-political changes which influenced the memory of the murdered.
Year
Volume
104
Issue
4
Pages
225-247
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79936d92-4c34-4f56-8c73-f5c26dbded9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.