PL EN


2010 | 2 | 165 - 215
Article title

Materiały do badań nad związkami rodzinnymi ludności żydowskiej w lubelskich miejskich księgach rachunkowych czasów saskich

Content
Title variants
EN
Materials for the Reasearch on the Family Relations of Jewish Population in Lublin Municipal Account of the Saxon Era
EN
The article presents the issue of Jewish genealogy in the Old Polish period, taking as an example the Lublin municipal account books from the Saxon age.The analysed material includes diverse information concerning family connections among the Judaic population living or working in the areas within the municipal jurisdiction. 480 pieces of genealogical information have been presented altogether. They are Jewish bynames recorded in the sources formed the name of father or husband as well as number of appelatives (son, daughter, mother - in - low and others) recorded along with name or only with the ethnonym. Genealogical information registered in the municipal account books does not show alle the family relations among the mosaic population. Moreover, the given information is frequently random. However, the material contained in the account books costitutes an exellent starting point for discussion on the municipal demography in the Old Polish era. It can also be a source for the research on the antroponymy of Lublin townspeople and Jews
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje problematykę staropolskiej genealogii żydowskiej na przykładzie lubelskich miejskich ksiąg rachunkowych doby saskiej. Przebadany materiał zawiera różnorodne informacje dotyczące powiązań rodzinnych wśród ludności judaistycznej mieszkającej lub pracującej na terenach podlegających jurysdykcji miejskiej. Zaprezentowanych zostało w sumie 480 informacji genealogicznych. Stanowią je zarejestrowane w źródłąch przydomki żydowskie utworzone od imienia ojca bądź męża, a także szereg apelatywów (syn, córka, brat, teściowa i inne) notowane razem z imieniem bądź tylko z ethonimem. Zarejestrowane w miejskich księgach rachunkowych informacje genealogiczne nie ukazują wszystkich powiązań rodzinnych wśród ludności mozaistycznej. Podane informacje są niejednokrotnie przypadkowe. Materiał zawarty w księgach rachunkowych stanowi doskonały punkt wyjścia do rozważań nad demografią miejską w dobie staropolskiej. Może być także źródłem dla badań nad antropologią mieszczan i Żydów lubelskich
Year
Volume
2
Pages
165 - 215
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080 - 9212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79938987-ad34-42ce-82f6-9f2ac8fc877c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.