PL EN


2013 | 4 Współczesne obszary badań w dydaktyce geografii | 110-125
Article title

Development and present situation of slovenian didactics of geography

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the development of Slovenian didactics of geography in the frame of the development of geographical education from the Middle Ages until nowadays. Important milestones are discussed through the prism of the work of important men who influenced the development of geographical education from its very beginning.
Contributors
 • University of Ljubljana, Department of Geography, Faculty of Arts
References
 • Cvetek, S. (2006). Model pedagoške prakse v programih za izobraževanje učiteljev. In: C. Peklaj (ed.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 137–148.
 • Čagran, B., Cvetek, S., Otič, M. (2006). Vloga pedagoške prakse v programih za izobraževanje učiteljev. In: C. Peklaj (ed.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 121–137.
 • Južnić, S., Bratec-Mrvar, R. (2007). Blaž Kocen in začetki pouka geografskih vsebin ter geografije med Slovenci. Ljubljana: Slovenski šolski muzej.
 • Kolenc-Kolnik, K. (2008). Razvoj geografskih kurikulov in izobraževalni potencial geografije na začetku 21. Stoletja. Dela, 29, 77–87.
 • Kunaver, J. (1989). Didaktika geografije včeraj, danes in jutri. Dela, 6, 40–51.
 • Kunaver, J. (2009). Novejša raziskovalna in pedagoška prizadevanja ter dosežki katedre za didaktiko geografije na ljubljanski univerzi. Dela, 32, 71–84.
 • Marentič-Požarnik, B. (2005). Vpetost v sodobna pojmovanja učenja in pouka – nujnost in hkrati izziv za geografsko izobraževanje. V. Kunaver (ur.), Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. Ljubljana: DZS, 19–23.
 • Pavlič, S. (2000). Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
 • Resnik-Planinc, T. (2011). Future prospects for geographical education in Slovenia. Review of International Geographical Education Online, 1 (1), 41–59.
 • Resnik-Planinc, T., Kosten-Zabret, S. (2006). Kompetence učitelja geografije z vidika bodočih učiteljev geografije. In: C. Peklaj (ed.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 53–68.
 • Schmidt, V. (1988a). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. Knj. 1. 1. ponatis. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Schmidt, V. (1988b). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. Knj. 2. 1. ponatis. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Schmidt, V. (1988c). Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. Knj. 3. 1. ponatis. Ljubljana: Delavska enotnost.
 • Vrišer, I. (2002). Uvod v geografijo. Ljubljana: Oddelek za geografijo filozofske fakultete.
 • Zgonik, M. (1995). Prispevki k didaktiki geografije. Ljubljana: Zavod R Slovenije za šolstvo in šport.
 • Žlebnik, L. (1978). Obča zgodovina pedagogike. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79944d58-5254-4463-ada0-3d55494efc44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.