PL EN


Journal
2017 | 21 | 1(46) | 67-81
Article title

Posłannictwo rodziny w Kościele i świecie w świetle XIV Synodu Biskupów

Authors
Content
Title variants
EN
Mission of the Family in the Church and in the World in the Light of XIV Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (4–25 October 2015)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Synod biskupów opublikował owoc swych prac o powołaniu i misji rodziny w Kościele iświecie w dokumencie Relacja końcowa, skierowanym do papieża Franciszka. Dokument ten ukazuje sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym świecie. Synod kontynuuje tradycyjną naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie, a także proponuje pewne rozwiązania trudności i zagrożeń trapiących małżeństwa i rodziny, odwołując się do Bożego miłosierdzia.
EN
The Synod of Bishops issued the outcome of its work about the mission of the family in the Church and in the world, in the document titled The Final Report of The Synod of Bishops to the Holy Father, Pope Francis. The document in question presents situation of marriages and families in the contemporary world and the pros and cons of their situation. The Synod continues the traditional teaching of the Church about marriage and family. It also offers, referring to the Divine Mercy, solutions to some problems and difficulties that put in danger families and marriages nowadays.
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
67-81
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
  • Dyduch J., Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 2/1, Poznań 2005, s. 42–54.
  • Franciszek, Homilia, 4 X 2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 36 (2015) nr 10, s. 15–17.
  • Franciszek, Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 15 VIII 2015, tekst łacińsko‑polski, Tarnów 2015.
  • Franciszek, Przemówienie, 24 X 2015, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 36 (2015) nr 11, s. 11–14.
  • Gonazalez del Valle J. M., Wychowanie katolickie, w: Kodeks Prawa Kanonicznego – komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 609–639.
  • Góralski W., Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3/2, Poznań 2011, s. 250–310.
  • Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 22 XI 1981, tekst polski, Watykan 1981.
  • Praktyczny komentarz do listu apostolskiego motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015.
  • XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relacja końcowa dla Ojca Świętego Franciszka (Relatio finalis), 24 X 2015, mps.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7994a5d4-6965-447e-953c-b698dd4a5cae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.