PL EN


2014 | 100 | 193-200
Article title

Analiza rynków przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego

Title variants
EN
Analysis of Construction Company in Energetical Company - Natural Gas Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego w kontekście analizy szeroko pojętych kosztów jakości będących podejściem sprawnego funkcjonowania w warunkach zapaści branży budowlanej. W czasach rosnącej konkurencji na rynku jedną ze strategii stosowanych przez firmy jest strategia przywództwa cenowego i wysokiej jakości oferowanych usług, jednak jest to możliwe tylko przy doskonałym opanowaniu techniki zarządzania kosztami. Celem artykułu jest próba przeprowadzenia analizy przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego w kontekście szeroko pojętych kosztów jakości będących podejściem sprawnego funkcjonowania firmy w warunkach zapaści branży budowlanej.
EN
In this article author took an attempt to analyze energetic construction companies-natural gas sector in the context of broadly defined costs of quality as an element of efficient functioning in circumstances of economic crisis. In times of increasing competition on the market one of the strategies used by companies is strategy of price leadership and high quality of services, although it is possible only when followed by perfect skills of cost management techniques.
Contributors
  • Politechnika Koszalińska
References
  • Bugdol M., Wprowadzenie do zarządzania jakością, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2004.
  • Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
  • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • Szczepańska K., Koszty jakości dla inżynierów, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-799cccb2-845a-44ae-8dcc-699df840aebb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.