PL EN


2019 | 4(35) Wokół biblioteki i czytelnictwa | 59-73
Article title

Bibliotekarze – literaci Andre Norton – popularyzatorka literatury fantastyczno-naukowej i fantasy

Content
Title variants
EN
Librarians and writers. On Andre Norton – a promoter of science fiction and fantasy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przybliżono postać Andre Norton – amerykańskiej bibliote-karki, pisarki oraz popularyzatorki literatury fantastyczno-naukowej i fantasy, szcze-gólnie wśród młodych odbiorców. Przedstawiono zarys biografii, pracę i działalność biblioteczną A. Norton. Analizie poddano jej twórczość, ze szczególnym uwzględnie-niem serii „Świat Czarownic” (ang. „Witch World”). Podjęto próbę wyjaśnienia feno-menu popularności książek fantasy tejże autorki i jej roli w kreowaniu pozytywnych postaw i wzorców u odbiorców. W pracy opisano również High Hallack – specjali-styczną bibliotekę dla pisarzy i miłośników literatury fantastycznej, którą stworzyła.
EN
The article presents the figure of Andre Norton – an American librarian, writer and promoter of science fiction and fantasy, particularly among the younger readers. The article discusses her biography, her creative work as well as her work as a librarian. To that end, the author analyzes her works of fiction, in particular her Witch World series, attempting to explain their popularity and Norton’s role in creat-ing positive attitudes and values among her readers. Moreover, the article discusses also High Hallack, a specialized library created by Norton for the writers and readers of science fiction and fantasy.
Contributors
author
References
 • Albin, M. (2013). Fantastyczny świat damsko-męskich animozji. Nowa Fan-tastyka, (2), 65–66.
 • Amerykański pisarz science fiction Andre Norton: biografia i twórczość. Po-brane z: https://pl.carolchanning.net/iskusstvo-i-razvlecheniya/51207-amerikanskaya-pisatelnica-fantast-norton-andre-biografiya-i-tvorchestvo.html (01.03.2019).
 • Bankston, J. (2010). Andre Norton. Nowy Jork: Infobase Publishing. Pobrane z: https://epdf.tips/andre-norton.html (1.02.2019).
 • Drabik, L. (oprac.). (2008). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe PWN.
 • Gemra, A. (2006). Norton Andre. W: T. Żabski (red.), Słownik literatury popu-larnej (s. 409–411). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (red.). (1998). Słownik terminów literackich. Wrocław: Wydawnictwo Za-kładu Narodowego im. Ossolińskich.
 • Haka-Makowiecka, K., Makowiecka, M., Węgrzecka, M., Makowiecki, A. (red.). (2009). Leksykon Fantastyki. Warszawa: Warszawskie Wydawni-ctwo Literackie MUZA SA.
 • High Hallack. Pobrane z: http://www.andre-norton-books.com/index.php/about-andre/high-hallack-library (2.02.2019).
 • Kopaliński, W. (1985). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Norton, A. (1934). The Prince Commands. New York: Appleton-Century.
 • Norton, A. (1938). Ralestone Luck. New York: Appleton-Century.
 • Norton, A. (1942). Follow the Drum. New York: William Penn Publishing Corp.
 • Norton, A. (1944). The Sword is Drawn. New York: The Junior Literary Guild.
 • Norton, A. (1947). The People of the Crater. New York: Fantasy Publishing.
 • Norton, A. (1990a). Świat Czarownic. Poznań: Amber.
 • Norton, A. (1990b). Świat Czarownic w pułapce. Poznań: Amber.
 • Norton, A. (1990c). Świt 2250. Lublin: Versus.
 • Norton, A. (1991a). Brama Kota. Warszawa: Amber.
 • Norton, A. (1991b). Czarodziej ze Świata Czarownic. Warszawa: Amber.
 • Norton, A. (1991c). Czarodziejka ze Świata Czarownic. Warszawa: Amber.
 • Norton, A. (1991d). Strzeż się sokoła. Warszawa: Amber.
 • Norton, A. (1991e). Troje przeciw Światu Czarownic. Warszawa: Amber.
 • Norton, A. (1994a). Czary Świata Czarownic. Poznań: Zysk.
 • Norton, A. (1994b). Mądrość Świata Czarownic. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Norton, A. (2001a). Władca bestii. Poznań: Rebis.
 • Norton, A. (2001b). Władca gromu. Poznań: Rebis.
 • Pod wspólnym niebem: strony poświęcone Andre Norton. Biografia Damy Andre. Pobrane z: http://andrenorton.pl/andre/biografia_szczegolowa.htm (15.01.2019).
 • Rudolf, E. (2009). Alegoria – strategia feministycznych pisarek „drugiej fali” w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W: T. Ratajczak, B. Trocha (red.), Wokół źródeł fantasy (s. 87–98). Zielona Góra: Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Rudolf, E. (1997). Fantasy – „dziwna kraina”. Rzeczywistość alternatywna w cyklu powieściowym Andre Norton Świat Czarownic. W: T. Żabski (red.), Literatura i kultura popularna VI (s. 35–50). Wrocław: Wydawni-ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Soft Science Fiction vs. Hard Science Fiction. Pobrane z: https://www.how-to-write-a-book-now.com/soft-science-fiction-vs-hard-science-fiction.html (15.01.2019)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79a0d383-fe5e-48b3-a910-fa9219c2d57a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.