PL EN


2018 | 65 | 7: Teologia ekumeniczna | 53-64
Article title

Człowiek jako osoba w antropologii mistycznej Włodzimierza Łosskiego

Title variants
EN
Man as a Person in the Mystical Anthropology of Vladimir Lossky
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The notion “person” has been of the great importance in European civilization for several centuries. The formation of its content range was conditioned by the philosophical, theological, and cultural influences of the two major civilization centres in Europe, namely the Byzantine Empire and the Roman Empire. Hence the important question becomes: What are the differences in the meaning of the notion “person” in the world of the Christian East and in the world of the Christian West. In search of an answer to the above question, the article is a reflection on the views of the outstanding Orthodox theologian — Vladimir Lossky. For decades, his theological heritage has been inspiring both Orthodox and Catholic theologians, constituting an important reference point in the interpretation of the Church Fathers.
PL
Pojęcie „osoba” od kilkunastu wieków ma wielkie znaczenie w cywilizacji europejskiej. Kształtowanie się jego zakresu treściowego uwarunkowane było wpływami filozoficznymi, teologicznymi i kulturowymi dwóch głównych centrów cywilizacyjnych Europy, a mianowicie cesarstwa bizantyńskiego i cesarstwa rzymskiego. Stąd też istotne staje się pytanie: jakie są różnice w rozumieniu pojęcia „osoba” w świecie chrześcijańskiego Wschodu i w świecie chrześcijańskiego Zachodu? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie artykuł stanowi refleksję nad poglądami wybitnego teologa prawosławnego Włodzimierza Łosskiego. Od kilkudziesięciu lat jego spuścizna teologiczna inspiruje zarówno teologów prawosławnych, jak i katolickich, stanowiąc istotny punkt odniesienia w interpretacji Ojców Kościoła.
Contributors
References
 • Balthasar Hans Urs von: On the concept of person, „Communio” 13 (1986), s. 18-26.
 • Boecjusz: Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, tłum. Rafał Bielak, Agnieszka Kijewska, w: tenże, Traktaty teologiczne, Kęty: Antyk 2001, s. 66-84.
 • Burgos Juan Manuel: Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, tłum. Krzysztof Koprowski, Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II 2010.
 • Clément Olivier: Questions sur l’homme, Paris: Stock 1972.
 • Concepts of Person in Religion and Thought, red. Hans G. Kippenberg, Yme B. Kuiper, Andy F. Sanders, Berlin–New York, NY: De Gruyter 1990.
 • Crosby John F.: The Selfhood of the Human Person, Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 1996.
 • Domański Juliusz: Trzy glossy do pojęć osoby i wspólnoty, „Acta Mediaevalia” 22 (2009), s. 187-194.
 • Granat Wincenty: Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1961.
 • Gunton Colin: Persons and Particularity, w: The Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church, red. Douglas H. Knight, Aldershot, England–Burlington, VT: Ashgate 2007, s. 97-107.
 • Harrison Nonna Verna: The human person as image and likeness of God, w: The Cambridge Companion to the Orthodox Christian Theology, red. Mary B. Cunningham, Elizabeth Theokritoff, Cambridge: Cambridge University Press 2008, s. 78-92.
 • Lossky Vladimir: Catholic Consciousness: Anthropological Implications of the Dogma of the Church, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum. T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 183-194.
 • Lossky Vladimir: Redemption and Deification, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 97-110.
 • Lossky Vladimir: The Theological Notion of the Human Person, w: tenże, In the Image and Likeness of God, tłum T.E. Bird, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, s. 111-123.
 • Lossky Vladimir: The Vision of God, tłum. Asheleigh Morehouse, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 1985, 1983.
 • Łosski Włodzimierz: Teologia dogmatyczna, przeł. Henryk Paprocki, Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce 2000.
 • Łosski Włodzimierz: Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, przeł. Maria Sczaniecka, Warszawa: PAX 1989.
 • Papanikolau Aristotle: Being with God. Trinity, Apophaticism, and Divine-Human Communion, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press 2006.
 • Ratzinger Joseph: Concerning the notion of person in theology, „Communio” 17 (1990), s. 439-454.
 • Rodziński Adam: Osoba i kultura, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1985.
 • The Category of Person: Anthropology, Philosophy, History, red. Steven Lukes, Michael Carrithers, Steven Collins, Cambridge: Cambridge University Press 1987.
 • Tournier Paul: Le personnage et la personne, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé 1954.
 • Vogel Cornelia Johanna de: The Concept of Personality in Greek and Christian Thought, w: Studies in Philosophy and the History of Philosophy, vol. 2, red. John K. Ryan, Washington, D.C.: Catholic University of America Press 1963, s. 20-60.
 • Yannaras Christos: Postmodern Metaphysics, tłum. Norman Russell, Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press 2004.
 • Zizioulas John D.: Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, London: Longman and Todd 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79a0fe35-d85e-4faf-984d-633c32c800c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.