PL EN


2009 | 2 | 44-66
Article title

Konstruowanie wiedzy naukowej o fenomenie ludzkiej płci

Content
Title variants
EN
Constructing scientific knowledge about the phenomenon of human sex/gender
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę zwrócenia uwagi na specyfikę naukowego dyskursu płci. Wychodząc z założenia, iż stanowi on jeden ze sposobów konstruowania typowo polskiej rzeczywistości płci, przedstawiam występujące w jego ramach perspektywy, typowe dla nich sposoby spostrzegania płci oraz wynikające z takiego stanu rzeczy konsekwencje.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
44-66
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Adamiak E. (2004). Feminizm. W: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Amsterdamski S. (1984). Kryzys scjentyzmu. W: S. Nowak (red.), Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych: tom studiów. Warszawa: PWN.
 • Arcimowicz K. (1997). Współcześni mężczyźni. Przegląd problematyki badań. W: J. Brach-Czaina (red.) Od kobiety i mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.
 • Arcimowicz K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp. Gdańsk: GWP.
 • Arcimowicz K. (2008). Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku. W: M. Fuszara (red.) Nowi mężczyźni. Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Badinter E. (1993). XY – tożsamość mężczyzny. Warszawa: W.A.B.
 • Banaszak E. Czajkowski P. (red.) (2008). Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Bator J. (2001). Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza: filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk: „Słowo/Obraz Terytoria”.
 • Bauman Z. (2007a). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman Z. (2007b). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Bem S. (2000). Kobiecość i męskość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP
 • Biedroń M. (2008). Czemu „winien” jest feminizm? Dylematy związane z redefinicją ról rodzinnych i społecznych kobiety. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.) Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształt rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bly R. (1993). Żelazny Jan: rzecz o mężczyznach. Poznań: Wydawnictwo „Rebis”.
 • Bogucka M. (2005). Gorsza płeć: kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Boski P. (2006). Męskość – Kobiecość jako wymiar kulturowy. Koncepcje – problemy – pytania – badania. W: A. Chybicka, M. Kaźmierczak (red.) Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne. Kraków: „Impuls”.
 • Brach-Czaina J. (1997) (red.). Od kobiety do mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.
 • Brannon L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Buczkowski A. (1997). Dwa różne światy, czyli jak socjalizuje się dziewczynkę i chłopca. W: J. Brach-Czaina (red.) Od mężczyzny do kobiety i z powrotem. Rozważania o płci kulturowej. Białystok: Trans Humana.
 • Buczkowski A. (2005). Społeczne tworzenie ciała, płeć kulturowa i płeć biologiczna. Kraków: Universitatis.
 • Budrowska B. (1997). Macierzyństwo. Instytucja totalna. W: J. Brach-Czaina (red.) Od kobiety i mężczyzny i z powrotem: rozważania o płci w kulturze. Białystok: Trans Humana.
 • Buksiński T. (1999). Sfera publiczna. W: E. Pakszys, W. Heller (red.) Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawny i nowe. Poznań: UAM.
 • Butler J. (1995). Podmioty płci/ płciowości/ pragnienia. W: B. Limanowska, T. Oleszczuk (red.) Spotkania feministyczne. Warszawa: Fundacja Ośka.
 • Butler J. (2007). Akty performatywne a konstrukcja płci kulturowej. Szkic z zakresu fenomenologii i teorii feminizmu. W: M. Dobrowolski, R. Pruszczyński (red.) Lektury inności. Antologia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Butler J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Castells M. (2008). Siła tożsamości. Warszawa: WN PWN.
 • Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J. (2006). Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne. Kraków: „Impuls”.
 • Chołuj B. (red.) (2007). Polityka równości płci. Polska 2007. Raport. Warszawa.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (red.) (2006). Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Wstęp. Kulturowe konteksty pedagogicznych badań nad edukacją rodzajową. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2007) (red.). Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2008). Konstruowanie wiedzy o rodzaju w edukacji. Przegląd Badań Edukacyjnych, 7.
 • Chybicka A., Kaźmierczak M. (red.) (2006). Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne. Kraków: „Impuls”.
 • Chybicka A., Pastwa-Wojciechowska B. (2009). Kobiecość w obliczu zmian. Studia interdyscyplinarne. Kraków: „Impuls”.
 • Cieniuch S. (2008). Kryzys męskości jako zmiana tradycyjnego paradygmatu. W: A. Radomski, B. Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Citko K. (2006). Kościół, kino, rówieśnicy – determinanty socjalizacji w filmie Pedro Almodovara ”Złe wychowanie”. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Cohn-Bendit D., Dammann R. (red.) (2008). Maj 68. Rewolta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Cylkowska-Nowak M. (2000) (red.). Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Wolumin s. c.
 • Dąsal M. (2008). Męskie inicjacje – rytuały w życiu współczesnego mężczyzny. W: A. Radomski, B. Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Duch D. (2002). O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku. W: M. Fuszara (red.) Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Warszawa: Wydawnictwo Przemysłowe WEMA.
 • Fischer H. (2003). Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 • Fudali R., Kowalski M. (red.) (2006). Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: „Impuls”.
 • Fuszara M. (red.) (2002). Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? Warszawa: Wydawnictwo Przemysłowe WEMA.
 • Fuszara M. (red.) (2008). Nowi mężczyźni. Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Gajewska A. (2008). Hasło: feminizm. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Gąsiorek P. (2000). Postfeminizm, popfeminizm, anty-antyfeminizm... czyli o dalszym (p)oszukiwaniu kobiety. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Wolumin s. c.
 • Giddens A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: WN PWN.
 • Giddens A. (2007). Socjologia. Warszawa: WN PWN.
 • Glover D., Kaplan C. (2007). Płeć kulturowa a nauka o płci. W: M. Dobrowolski; R. Pruszczyński (red.) Lektury inności. Antologia. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Głażewska E. (2004). Asymetria w kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja. W: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gontarczyk E. (1995). Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna. Poznań: Wydawnictwo Eruditus s. c.
 • Graff A. (2003). Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Graff A. (2004). Feminizm na rozstajach: między polityką, kulturą a nauką. W: I. Krzemiński (red.) Socjologia a przemiany współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Gray J. (1995). Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus: jak dochodzić do porozumienia i uzyskiwać to, co się pragnie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Gromkowska A. (2000). Kobiecość w rzeczywistości wirtualnej, czyli: kto chciałby być Larą Croft? W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Wolumin s. c.
 • Gromkowska A. (2002). Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje. Poznań: Wydawnictwo Wolumin s. c.
 • Gromkowska-Melosik A. (2008a). Indywidualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet. W: A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek (red.) Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: „Impuls”.
 • Gromkowska-Melosik A. (2008b). Socjalizacja, równość społeczna i przemieszczona emancypacja kobiet. Kontrowersje wokół Power Girl. W: A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek (red.) Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: „Impuls”.
 • Gromkowska-Melosik A. (2008c). Macierzyństwo, dyplom akademicki, i sukces zawodowy kobiet. W: A. Gromkowska-Melosik; T. Gmerek (red.). Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: „Impuls”.
 • Harris R. (1998). Geny czy wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: WAiP.
 • Heywood A. (2007). Ideologie polityczne. Wprowadzenie. Warszawa: WN PWN.
 • Hill D. (1998). Mężczyźni. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 • Hryciuk R. E.; Kościańska A. (red.) (2007). Gender. Perspektywa antropologiczna. Tom I. Organizacja społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hulewska A. (2007). Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W: J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Humm M. (1993). Słownik teorii feminizmu. Warszawa: Wydawnictwo Semper.
 • Hyży E. (2003). Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: Universitas.
 • Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Kaari U. (1998). Córki Ewy. Historia kobiety europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo 69.
 • Karkowska M. (2006). Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Klebaniuk J. (2007) (red.). Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Kluczyńska U. (2008). „Nowe ojcostwo” w kontekście przemian męskości w kulturze współczesnej. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.) Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształt rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kobiety (2005). Kielce: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Kobiety w Polsce (2003). Raport Centrum Praw Kobiet.
 • Kobiety w Polsce. Raport (2007). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Kocik L. (2006). Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Kozielecki J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krzak Z. (2007). Od matriarchatu do patriarchatu. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Krzemiński I. (red.) (2004). Socjologia a przemiany współczesnego świata. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Kurzępa J. (2006). Feminizacja zawodu nauczycielskiego i jej konsekwencje socjalizacyjne. W: R. Fudali, M. Kowalski (red.) Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: „Impuls”.
 • Luckmann T., Berger P. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PIW.
 • Łaciak B. (2008). Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich. W: M. Fuszara (red.) Nowi mężczyźni. Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Łysak A., Zierkiewicz E. (2007). Medykalizacja ciała i zdrowia kobiet jako odmiana nierówności. W: J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Małachowski R. (2006). Integralność jako edukacyjny regulator rozumienia pojęć: mężczyzna i kobieta. W: R. Fudali, M. Kowalski (red.) Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: „Impuls”.
 • Mały rocznik statystyczny (2008). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Mandal E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mandal E. (2004). Pojmowanie fenomenu płciowości w psychologii. W: A. Kuczyńska, E. K. Dzikowska (red.) Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mandal E. (red.). (2007). W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Scholar.
 • Marshall G. (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: WN PWN.
 • Martin E. (2007). Jajo i plemnik. Naukowy romans. W: E. Hryciuk, A. Kościańska (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mądrzycki T. (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Melosik Z. (1993). „Epistemologia” postmodernizmu. W: Z. Kwieciński (red.) Nieobecne dyskursy, cz. III. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Melosik Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza: Teksty kulturowe jako konteksty pedagogiczne. Poznań-Toruń: Wydawnictwo: Edytor s. c.
 • Melosik Z. (2000). Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości. W: M. Cylkowska-Nowak (red.) Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości. Poznań: Wydawnictwo Wolumin s. c.
 • Melosik Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: „Impuls”.
 • Melosik Z. (2007). Modernizm, postmodernizm, feminizm. Teoretyczne konfrontacje. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Michalik B. M. (1992). Kronika kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Kronika.
 • Miluska J., Pakszys E. (1995) (red.). Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. T. I. Poznań: UAM.
 • Mizielińska J. (1997). Matki, żony, kochanki, czyli tak nas widzą. Kobieta jako przedmiot i podmiot reklamy. W: J. Brach-Czaina (red.) Od mężczyzny do kobiety i z powrotem. Rozważania o płci kulturowej. Białystok: Trans Humana.
 • Moir A., Jessel D. (2007). Płeć mózgu: o prawdziwej różnicy między mężczyzną i kobietą. Warszawa: PIW.
 • Muszyński W., Sikora E. (red.) (2008). Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształt rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nowak S. (red.) (1984). Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych: tom studiów. Warszawa: PWN.
 • Nowak S. (1984). Odmiany filozofii nauki. W: S. Nowak (red.) Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych: tom studiów. Warszawa: PWN.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pakszys E. (1995). Płeć a rozwój nauki. Problemy epistemologii feministycznej. W: J. Miluska, E. Pakszys (red.) Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. T. I. Poznań: UAM.
 • Pakszys E., Heller W. (red.) (1999). Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawny i nowe. T. III. Poznań: UAM.
 • Pankowska D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Pauluk D. (2005). Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Radomski A. (2008). Desymbolizacja męskości we współczesnych kulturach Zachodu. W: A. Radomski, B. Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Radomski A., Truchlińska B. (red.) (2008). Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Reber A. S., Reber E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Renzetti C. M., Curran, D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: WN PWN.
 • Rudek I. (2006). O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny. W: R. Fudali, M. Kowalski (red.) Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim. Kraków: „Impuls”.
 • Rutkowiak J. (2005). „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert (red.) Ewolucja ogólności w dyskursach pedagogicznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Sax L. (2007). Boys Adrift. The Five Factors Driving the Groving Epidemic of Unmotivated Boys and Underachieving Young Man. New York: Basic Books.
 • Siemieńska R. (red.) (1997). Portrety kobiet i mężczyzn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Sobczyńska D. (1995). Macierzyństwo. Wartości i dylematy. W: J. Miluska, E. Pakszys (red.) Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Poznań: UAM.
 • Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny (2008). Warszawa: WN PWN.
 • Stawiak-Ososińska M. (2008). Ponętna, uległa, akuratna. Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków: „Impuls”.
 • Strykowska M. (1999). Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich. W: E. Pakszys, W. Heller (red.) Humanistyka i płeć. Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawny i nowe. T. III. Poznań: UAM.
 • Strykowska M. (2006). Perspektywy zawodowego funkcjonowania kobiet. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Szlachta B. (2004). Słownik społeczny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Szlendak T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy: w co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 • Sztompka P. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szyszka M. (2008). Męska kobieta czy kobiecy mężczyzna – role małżeńsko-rodzinne we współczesnej rodzinie polskiej. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.) Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształt rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ślęczka K. (1999). Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
 • Thorne T. (1995). Słownik pojęć kultury postmodernistycznej: mody, kulty, fascynacje. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Titkow A. (1998). Feminizm. W: J. Mucha; J. Szacki, M. Ziółkowski, H. Kubiak, G. Lissowski, K. W. Frieachke (red.) Encyklopedia socjologii. T. I. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Titkow A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Titkow A., Domański H. (1995) (red.). Co to znaczy być kobietą w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.
 • Trawińska M. (2008). Feministyczne fantazmaty. Kilka uwag o kłopotliwym podziale sex/gender. W: E. Banaszak; P. Czajkowski (red.) Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Uliński M. (2001). Kobieta i mężczyzna: dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków: Wydawnictwo Aureus.
 • Vance C. S. (2007). Konstruktywizm społeczny. Kłopoty z historią seksualności. W: Hryciuk R. E., Kościańska A. (red.) Gender. Perspektywa antropologiczna. T. II Kobiecość, męskość, seksualność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Waszkiewicz E. (2007). Prawne i instytucjonalne formy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet w Polsce (2001-2005). W: J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Węgłowska-Rzepa K., Grudzińska A., Kozłowska M. (2007). Możliwości godzenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety przebywające na urlopach wychowawczych. W: J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo „Eneteia”
 • White S. (2008). Równość. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Wiśniewska-Szałek A., Wiśniewska D. (2007). Szowinizm płci na stanowiskach kierowniczych. Propagowanie kobiecego stylu zarządzania. W: J. Klebaniuk (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.
 • Witkin G. (1997). Stres męski: jak przetrwać stres w latach dziewięćdziesiątych. Poznań: Rebis.
 • Wojciszke B. (red.) (2004). Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 • Wódz K. (red.) (2004). Płeć w zwierciadle mass-mediów. Kraków: Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Wybacz B. (2008). Czy męska dominacja opada? Kilka uwag o kondycji człowieka między fallusem a penisem. W: A. Radomski, B. Truchlińska (red.) Męskość w kulturze współczesnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zaworska-Nikoniuk D. (2008). Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;
 • Zierkiewicz E., Łysak A. (2006). „Harry Potter” i tradycyjny świat podziałów płciowych. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.) Role płciowe. Kultura i edukacja. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Zimbardo P. G. (2002). Psychologia i życie. Warszawa: WN PWN.
 • Żarnowska A., Szwarc A. (red.) (1992). Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Żarnowska A., Szwarc A. (red.) (2006). Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79a3352f-80c6-4096-baf9-992e1c02f3f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.