PL EN


2010 | 6 | 198-214
Article title

Czynniki warunkujące tworzenie sieci współpracy w regionie Podkarpacia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cooperation networks (clusters, circles, groups, concentrations) of enterprises are inherentelements of the present economic model. By creating an innovative regional policy, which isaimed at the long term goal of the creation of clusters, the process of increasing innovationin the region and the stimulation of particular enterprises is encouraged. The local system ofinformation is the cluster which should provide data on scientific achievements, the possibilitiesof introducing innovations as well as help to secure capital, information on promotionand marketing. The process of creating cooperation networks is significant not only for entrepreneursbut also for the authorities and self-government activists responsible for stimulatingthe processes of local and regional development. Within the period of European Union membership,development support programmes have emerged, which are based on structural fundsand assigned for not only clusters but also broader cooperative connections.By focusing on the region of Podkarpacie and gauging its competitiveness, an attempt hasbeen made to identify the determinants influencing this process of change. It mainly concernedthe creation of cooperation networks and other forms of co-action, whose implementation andorganisation in the region of Podkarpacie require active steps to be taken by those institutionsresponsible for regional development. The analysis performed on the basis of statistical datapublished by the Main Statistical Office covers 2004–2008. The assessment of this materialattempts to interpret the necessary conditions for growth of the cooperative network in theregion of Podkarpacie.
Keywords
Contributors
author
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle, Polska
References
 • Adamowicz M., 2007, Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. IX, z. 2.
 • Grosse G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, Warszawa.
 • Enright M., 1998, The Globalization of Competition and the Localization, Simon&Schuster, New York.
 • Gurbała M., 2004, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, WITE, Żyrardów.
 • Górzyński M., 2005, Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeszów.
 • Adamowicz M., 2007, Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. IX, z. 2.
 • Grosse G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8), Warszawa.
 • Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, Warszawa.
 • Enright M., 1998, The Globalization of Competition and the Localization, Simon&Schuster, New York.
 • Gurbała M., 2004, Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, WITE, Żyrardów.
 • Górzyński M., 2005, Tworzenie związków kooperacyjnych między MŚP oraz MŚP i instytucjami otoczenia biznesu, ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79aab682-86b4-4fb8-84bc-815555298338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.