PL EN


2014 | 1 | 131-133
Article title

95-річчя НАН України з погляду історії філософії

Title variants
UK
95-річчя НАН України з погляду історії філософії
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
8 листопада 2013 року в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди відбулися Історико-філософські читання, присвячені 95-річчю НАН України, в яких взяли участь науковці Інституту філософії, Київського національного університету імені Та раса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Основною тематикою читань була історія академічних філософських інституцій, розглядувана як у соціологічному, так і в інтелектуальному аспекті. Інституційну історію філософії останнім часом активно розвивають українські науковці, які усвідомлюють недостатню розвинутість цієї галузі в Україні порівняно із дослідженнями академічних філософських інституцій Франції, Англії, Німеч чини та інших країн Західної Європи. Жанр інституційної історії філософії відрізняється від дослідження постатей «великих філософів», історії філософських ідей чи філософської культури. Серед найпомітніших досліджень у цьому напрямі можна назвати студії з інституційної історії Києво-Могилянської академії, Київської духовної академії, історії філософії в університетах. Центральною темою цих читань була історія Інституту філософії НАН України з 1946 року по сьогодні та його роль в розвитку української філософії.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79b6c355-b85c-4905-ba8c-95dfb6a360c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.