PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 289-299
Article title

Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers

Authors
Content
Title variants
PL
Standardy sprawiedliwości proceduralnej a postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy policji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorka przedstawia standardy proceduralne w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym wobec funkcjonariuszy Policji, omawiając jednocześnie w sposób szczegółowy poszczególne standardy w kontekście regulacji zawartych w ustawie o Policji. Przedstawione rozważania prowadzą do konkluzji, iż przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec policjantów realizują utożsamiane z poszczególnymi standardami wartości, wypełniając przesłanki stosowania idei sprawiedliwości proceduralnej.
EN
The article is devoted to the subject of proceedings’ standards in disciplinary proceedings against the Police officers. The author discusses in details each of the standards in accordance to the provisions of the Police Act. Views presented in the article lead to the conclusion that current regulations of the Police Act on officers’ disciplinary proceedings realize values identified with described proceedings’ standards. The idea of the proceedings’ justice is realized by the Polish disciplinary proceedings against the Police officers.
Year
Pages
289-299
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Borucka-Arctowa M., Koncepcja sprawiedliwości proceduralnej i jej rola w okresie przemian systemu prawa – analiza teoretyczna i funkcjonalna, [in:] K. Pałecki (ed.), Dynamika wartości w prawie, Kraków 1997.
 • Chauvin T., Prawa stają się prawem. Demokratyczne procedury w służbie wartości, [in:] M. Wyrzykowski (ed.), Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe prawa Konferencja Wydziału Prawa i Administracji 25 lutego 2005 roku, Warszawa 2006.
 • Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1971.
 • Galligan D.J., Langan R.H., Nicandrou C.S., Administrative Justice in the New European Democracies,University of Oxford 1998.
 • Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 2005.
 • Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
 • Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym. Założenie teoretyczne i doświadczenia praktyki, „Państwo i Prawo” 1994, z.10.
 • Montesquieu de Ch.L., Oeuvres completes, Paris 1964.
 • Opaliński B., Szustakiewicz P., Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013.
 • Perelman Ch., Logika prawnicza.Nowa retoryka, Warszawa 1984.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
 • Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
 • Sulikowski A., Trzy filary nowoczesnego logosu sądzenia i ich postmodernistyczna krytyka [in:] M. Błachut (ed.), Ponowoczesność, Wrocław 2007.
 • Summers R.S., Evaluating and Improving Legal Processes – a Plea for „Process Value”, “Cornell Law Review” 1974.7.60.
 • Stelmach J., Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1999.
 • Tobor Z., Pietrzykowski T., Roszczenie do bezstronności, [in:] J. Stelmach (ed.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Kraków 2003.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
 • Żak E., Rzymskie korzenie zasady in dubio pro reo, „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego »Humanistyka«” 1993, vol. 34, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79c21f31-586a-486b-a6f6-e0182173f4c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.