PL EN


2014 | 2 | 30-39
Article title

Doświadczenie udziału w misjach, a zmiany w sytuacji społeczno- -zawodowej żołnierzy WP – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Mission experience and the changes of social-professional situation of the Polish Army - selected aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
2
Pages
30-39
Physical description
Dates
published
2015-03-24
References
 • Bednarski Z., Polacy w służbie pokoju, DWiPO, Warszawa 2005.
 • Iwanek M., Readaptacja żołnierzy powracających z misji wojskowych poza granicami państwa, WCEO/WBBS, Warszawa 2011.
 • Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2007.
 • Kloczkowski M. i  in., Społeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, Warszawa 2004.
 • Kloczkowski M. i in., Psychospołeczne aspekty służby poza granicami kraju, WBBS, Warszawa 2006,
 • Kloczkowski M., Wachowicz M., Weseliński M., Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju na profesjonalizację SZ RP, WBBS, Warszawa 2008.
 • Kloczkowski M., Zajdzik J., Wpływ udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju na proces profesjonalizacji, WBBS, Warszawa 2009.
 • Kloczkowski M., Kiciński Ł., Zdrowotne i psychospołeczne skutki udziału żołnierzy WP w misjach poza granicami kraju, WCEO/WBBS, Warszawa 2010.
 • Marszalek M., Zuziak J., Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, AON, Warszawa, 2010.
 • Rawski A. Z., Oblicza misji, WCEO, Warszawa 2010.
 • Sińczuch M., Zauer J., Gronek K., Doświadczenia i konsekwencje udziału w misjach poza granicami kraju w opinii uczestników, WCEO/WBBS, Warszawa 2014.
 • Turos L., Andragogika ogólna. III wydanie rozszerzone, Ypsylon, Warszawa 2004.
 • Turos L., Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, Ypsylon, Warszawa 2003.
 • Zauer J., Predel G., Społeczne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan), WCEO/WBBS, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79c380af-2557-4fd3-ac8a-cbea2767555f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.