PL EN


2015 | 12 | 23 | 115-127
Article title

Ideology as Metaphor, Narrative, and Performance in the Writings of Václav Havel

Content
Title variants
CS
Ideologie jako metafora, narativ a performance v tvorbě Václava Havla
Languages of publication
EN
Abstracts
From his pre-1989 essays to his post-1989 presidential speeches, V. Havel develops an account of ideology that avoids a standard dictionary definition (ideology as a system of political or economic beliefs) and relies almost exclusively on elaboration via metaphor, narrative, and performance. The import of Havel’s treatment of ideology has not been appreciated. Metaphors, stories, and performances are special forms of appeal that prompt us to rethink the meaning of a given domain. This paper explores how Havel exploits the creative potential of these forms of appeal in order to radically reconceptualize our understanding of ideology as a force in the modern world.
CS
Od esejů z období komunistického režimu až po prezidentské proslovy po roce 1989 rozvíjí Václav Havel určitou koncepci ideologie, která obchází standardní slovníkovou definici ideologie jakožto systém politických či ekonomických názorů a je skoro výlučně rozvíjena pomocí metafor, narativů a performance. Význam Havlova chápání ideologie doposud nebyl zhodnocen. Metafory, příběhy a představení jsou apelem sui generis, který nás nutí nově promyslet smysl určité domény. Článek zkoumá, jak Havel využívá tvůrčí potenciál těchto apelativních forem s cílem radikálně nově pochopit ideologii jakožto sílu moderním světě.
Contributors
  • Slavic Languages and Literature, University of Wisconsin-Madison
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79c8c866-0e89-4b53-8dfb-fd185262dad4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.