PL EN


2013 | 2 | 5 | 281-303
Article title

Reformy systemów emerytalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Reforming pension systems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci kraje będące członkami UE, OECD i wiele innych staną przed problemem rosnącego starzenia się społeczeństw w wyniku trzech głównych czynników: osiągnięcia wieku emerytalnego przez pokolenie wyżu demograficznego, ciągły wzrost długości życia, malejącego współczynnika dzietności. Dowiedziono, że będzie to niekorzystnie wpływać na stabilność finansową systemów emerytalnych, gdyż liczba emerytów będzie szybko wzrastać, a wielkość populacji w wieku produkcyjnym – maleć. Aby temu przeciwdziałać są przeprowadzone reformy systemów emerytalnych. Niemniej jednak większość dotyczy zmian w publicznym systemie opartym na repartycji. Taki kierunek reform jest łatwiejszy, jednakże jedynie odsuwa w czasie problem braku stabilności. Postulowanym rozwiązaniem, który rozwiązuje problem w długim okresie, jest budowa wielofilarowego systemu emerytalnego, którego integralnym elementem będzie kapitałowa forma finansowania emerytur. Jak dowiedziono, taka konstrukcja systemu emerytalnego obniży ryzyko, jakim obciążony jest system emerytalny, oraz umożliwi osiągnięcie adekwatności emerytur. emerytura, wielofilarowy system emerytalny, PAYG
Keywords
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
281-303
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,
References
 • 1. Adequate and sustainable pensions (2003), Joint report by the Commission and the Council, European Commission [b.m.w.].
 • 2. Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (1994), The World Bank, Oxford University Press, New York.
 • 3. Chybalski F. (2012), Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego. Koncepcja analizy i próba pomiaru, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 4. Dybał M. (2010), Istota i rodzaje systemów emerytalnych, w: Ekonomia, t. 18, Olszewski L. (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 5. Dybał M. (2008), Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa.
 • 6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde220, dostęp dnia 10.03.2013.
 • 7. Góra M. (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa.
 • 8. Guillermo A.E. (2009), Ageing and fully-funded pensions, Presentation prepared for the International Symposium on Business Responses to the Demographic Challenge, 28th and 29th April 2009, Geneva.
 • 9. Holzmann R. (1999), The World Bank approach to pension reform, „Social Protection Discussion Paper Series” no. 9807.
 • 10. Holzmann R., MacKellar L., Rutkowski M. (2003), Accelerating the European Pension reform agenda: need, progress, and conceptual under-pinnings', w: Pension reform in Europe: Process and Progres, Holzmann R., Orenstein M., Rutkowski M. (red.) The World Bank, Washington, D.C.
 • 11.Holzmann R., Palmer E. (2006), Pension Reform. Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes, The World Bank, Washington D.C.
 • 12. Maintaining Prosperity in an Ageing Society (1998), OECD Publishing, Paris.
 • 13. OECD Pensions Outlook 2012 (2012), OECD Publishing, Paris.
 • 14. OECD Social Expenditures database (SOCX); OECD Main Economic Indicators database, ,http://dx.doi.org/10.1787/888932371063, dostęp dnia 10.03.2013.
 • 15. Pensions at a glance 2011: Retirement-income systems in OECD and G20 countries (2011), OECD Publishing [b.m.w.].
 • 16. Rother P.C., Catenaro M., Schwab G. (2003), Ageing and Pensions in the Euro Area Survey and Projection Results, „Social Protection Discussion Paper Series” no. 0307.
 • 17. Schwarz A.M., Demirguc-Kunt A. (1999), Taking Stock of Pension Reforms Around the World, „Social Protection Discussion Paper Series” no. 9917.
 • 18. Social Insurance and Social Protection – Report of the Director-General, Part I, (1993), 80th Session of the International Labour Conference, International Labour Organisation, Geneva.
 • 19. Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej (2004), Szumlicz T., Żukowski M. (red.), Twigger, Warszawa.
 • 20. Yermo J. (2012), The Role of Funded Pensions in Retirement Income Systems: Issues for the Russian Federation, „OECD Working Paper on Finance, Insurance and Privete Pensions” no. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79cd044a-a23e-41d5-9eb2-712830d1c81e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.