PL EN


2014 | 5 | 2 | 384-390
Article title

Wykorzystanie badań eye-trackingowych do analizy procesu rozwiązywania testowego zadania matematycznego jednokrotnego wyboru

Authors
Content
Title variants
EN
Implementation of eye-tracking research to analyse the proces solving single-choice mathematical task
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono fragment badań, w których wykorzystano urządzenie eye-tracker służące do śledzenia ruchu gałki ocznej osoby badanej. Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają rozszerzenie zakresu badań empirycznych w obrębie różnorodnych dziedzin nauki. Coraz większa dostępność technologicznie zaawansowanych urządzeń wzbudza zainteresowanie metodą eye-trackingową w zakresie edukacji także wśród polskich badaczy. Zastosowanie tej metody wydaje się być uzasadnione szczególnie w badaniach nad procesem rozwiązywania zadań matematycznych, które wymagają wzrokowej analizy danych zamieszczonych na rysunku. Celem prezentowanych w artykule badań była analiza visual attention podczas rozwiązywania testowego zadania matematycznego przez osoby o różnym doświadczeniu matematycznym.
EN
The article will present a part of the research in which was used a device called an eye-tracker applied for tracing eyeball movoments of a tested person. At present modern measurement instruments enable broadening of the realm the empirical research in various fields of science. Rising availability of technologically advanced devices arouses interest a eye-tracking method in education also among Polish researchers. The application of the mentioned method seems to be particularly justified in the research on the process of solving mathematical tasks which require visual analysis of the data presented graphically. This study mainly aimed at the analysing visual attention during solving a mathematical single-choice task by of different mathematical experience.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
384-390
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Błasiak W., Godlewska M., Rosiek R., Wcisło D. (2013), Eye tracking: nowe możliwości eksperymentalne w badaniach edukacyjnych, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 4/2013-1.
  • Demidow W. (1989), Patrzeć i widzieć, Warszawa.
  • Lai M.L., Tsai M.J., Yang F.Y., Hsu C.Y., Liu T.C., Lee S.W., Lee M.H., Chiou G.L., Liang J.C. & Tsai C.C. (2013), A review using eye-tracking technology in exploring learning from 2000 to 2012, “Educational Research Review”, 10.
  • Nowakowska-Buryła I., Joński T. (2012), Eye-trackingowe badania prezentacji multimedialnych konstruowanych dla wspomagania edukacji wczesnoszkolnej [w:] Media – Edukacja – Kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań – Rzeszów.
  • Ober J., Dylak J., Gryncewicz W., Przedpelska-Ober E. (2009), Sakkadometria – nowe możliwości oceny stanu czynnościowego ośrodkowego układu newowego, „Nauka”, nr 4.
  • Płużyczka M. (2012), Na co patrzy, a co widzi tłumacz a vista? Translatoryczne możliwości poznawcze okulografii, „Lingwistyka Stosowana”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79d57dbf-fb92-4022-aefd-aa46d153f204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.