Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 19 | 130-141

Article title

Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski

Content

Title variants

EN
Building of regional brand on selected examples

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the era of increasing competition it is extremely important to be distinguishable on the market and to gain the trust of customers. One of the tools to achieve this goal is building the brand. A strong brand determines the existence of an enterprise and distinguishes it on the global market. Most often brand is defined as “name, term, symbol, design or combination thereof, designed to identify the goods or services of sellers or a group of sellers, and to distinguish them from the competition”1. L. de Chernatony extends the concept of brand and defines it as “an identifiable product, service, person or place, augmented in such a way that the buyer or user perceives relevant, unique added values which match their needs most closely”.Globalization and the growing competition between the regions forces territorial units to take action to create their own competitive advantage. One of the tools of competitive struggle and a way for a region to distinguish itself is building a regional brand. A strong brand not only arouses interest and attracts tourists and investors, but is also a very strong support for the development of innovation and competitiveness of local enterprises.

Keywords

Contributors

 • Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

References

 • Altkorn J., 2002, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. De Chernatony L., 2003, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Florek M., Żyminkowski T., 2002, Transfer wizerunku regionu na wizerunek przedsiębiorstwa, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing – koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Hartmann R., 1992, Strategische marketingplanung im Einzelhandel, Deutscher Universität Verlag, Wiesbaden.
 • Kotler Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., 2001, Principles of Marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Kotler Ph., Lee N., 2008, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektowności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Łuczak A., 2001, Wizerunek miasta, Samorząd Terytorialny, nr 1–2.
 • Olszewska J., 2000, Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy, Marketing i Rynek, nr 11.
 • Penc J., 1998, Rynkowy wizerunek firmy, Marketing Serwis, nr 4.
 • Raszkowski A., 2009, Marka w marketingu terytorialnym, [w:] A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca (red.), Współczesne wyzwania miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Werner U., 1992, Marketing. Droga do sukcesu, Taurus, Warszawa.
 • Wolf J., 1992, Werbung und Public Relations, München, Manz.
 • Strategia kreacji i promocji marki województwa podkarpackiego z planem wdrożenia strategii w latach 2010–2015 oraz wytycznymi do strategii. Rozwiązanie strategiczne (dok. elektr., http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/region/podkarpackie_rozwiazanie_strategiczne_.pdf, odczyt z dnia 12.12.2011 r.)
 • www.wrota.podkarpackie.pl, odczyt z dnia 12.01.2012 r.
 • www.rot.swietokrzyskie.travel.pl, odczyt z dnia 12.01.2012 r.
 • www.slaskie.pl, odczyt z dnia 12.01.2012 r.
 • www.lubelskie.pl, odczyt z dnia 12.01.2012 r.
 • www.malopolska.pl, odczyt z dnia 12.01.2012 r

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-79e26c3a-87d3-49b7-b56e-3f3048ff7133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.