PL EN


Journal
2012 | 92 | 4 | 260–268
Article title

Osobliwości leksykalne w składzie związków frazeologicznych (na wybranych przykładach)

Title variants
EN
Lexical idiosyncrasies in phraseological units (on chosen examples)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z punktu widzenia historii polszczyzny związki frazeologiczne stanowią ciekawy materiał badawczy m.in. ze względu na zjawisko motywacji i różne jej poziomy. Przedmiotem opisu jest podgrupa związków z nieczytelną współcześnie motywacją leksykalną. Materiał badawczy to jednostki zawierające komponenty izolowane, niedające się identyfikować z formą żadnego używanego we współczesnej polszczyźnie ogólnej leksemu. Do związków takich należą np. „przepaść z kretesem”, „mieć kuku na muniu”, „leżeć odłogiem”, „złapać wilka”. Cel artykułu to wyjaśnienie motywacji tych zwrotów na podstawie słowników historycznych języka polskiego, a przede wszystkim pokazanie na tych przykładach wątpliwości i problemów, jakie napotyka badacz, interpretując dane słownikowe.
EN
From the point of view of the history of Polish language lexical units form interesting scientific material due to the phenomenon of motivation and its different levels. The subject of the description is a subgroup of units with lexical motivation which is at present unclear. The scientific material comprises the units with isolated components which cannot be identified with any lexem used in contemporary Polish. Some of such units are: "przepaść z kretesem", "mieć kuku na muniu", "leżeć odłogiem", "złapać wilka". The aim of the paper is to explain the motivation of these units using historical dictionaries of Polish language and first of all to show the doubts and problems faced by scientist while interpreting dictionary data.
Journal
Year
Volume
92
Issue
4
Pages
260–268
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Języka Polskiego, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Poland, i.kosek@uwm.edu.pl
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Języka Polskiego, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Poland, ka.zawilska@interia.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-79e27ceb-507b-445d-b457-48ec00937dfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.